Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Οδηγεί τους φτωχούς ψαράδες στον αφανισμό

ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ

Stafnokari and Varasova


Παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Γ. Τούσσα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, εργαλείο υλοποίησης της οποίας αποτελεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, οδηγεί στον αφανισμό τους φτωχούς ψαράδες, προς όφελος των ευρωπαϊκών μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας. Τα παραπάνω κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Τούσσας στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στη συζήτηση για το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επισήμανε ότι η μείωση της εθνικής χρηματοδότησης δεν πρόκειται να ωφελήσει τους μικρούς παράκτιους ψαράδες, αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους, αφού επιλέξιμα θα είναι τα έργα και οι δράσεις που διασφαλίζουν τη δική τους κερδοφορία, τονίζοντας αναλυτικά στην ομιλία του τα εξής:
«Η πρόταση κανονισμού για την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συγχρηματοδότησης στα προγράμματα που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των μικρών και φτωχών ψαράδων, αλλά αντίθετα επιταχύνει την εξαφάνισή τους.
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, της οποίας εργαλείο είναι το Ταμείο, οδηγεί στον αφανισμό τους μικρούς παράκτιους ψαράδες, χρηματοδοτώντας την καταστροφή των μικρών αλιευτικών σκαφών, με οδυνηρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Ενισχύει τη συγκέντρωση και κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη μεταποίηση και εμπορία αλιευμάτων.
Δεν πρόκειται να αναχαιτιστεί η άναρχη υπεραλίευση και η καταστροφή του περιβάλλοντος ακόμα και προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 που γίνεται με τη σφραγίδα των κυβερνήσεων των κρατών - μελών της ΕΕ, γιατί κριτήριο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.
Η μείωση της συμμετοχής των κρατών - μελών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας δεν πρόκειται να αποβεί σε όφελος των μικρών ψαράδων αφού το συνολικό ποσό χρηματοδότησης από την ΕΕ παραμένει το ίδιο. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση των προγραμματισμένων έργων και δράσεων και την ακόμα πιο επιλεκτική χρηματοδότησή τους. Επιλέξιμα θα είναι τα έργα που εντάσσονται στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων της Στρατηγικής της ΕΕ "Ευρώπη 2020", τα οποία υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Επιταχύνοντας έτσι την εξαφάνιση και καταστροφή των φτωχών και μικρών ψαράδων ιδιαίτερα αυτών της μικρής παράκτιας αλιείας. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη της ΕΕ, των κυβερνήσεων των κρατών - μελών της, της πλουτοκρατίας και για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Φτώχεια, εξαθλίωση και διωγμός των μικρών ψαράδων, για την αύξηση των κερδών των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων αλιείας.
Ο μόνος δρόμος για τους φτωχούς ψαράδες είναι η συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ, με το εργατικό κίνημα για την ενδυνάμωση της λαϊκής συμμαχίας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, για την ανάπτυξη της αλιείας με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλίων».

                                                
                                        Ριζοσπάστης 17-3-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου