Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την Εργατική Πρωτομαγιά 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για συπεα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Ι.Π. Μεσολογγίου 30-4-2017  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                     αριθμ. πρωτ.:       57
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Διοικητήριο,  Κύπρου 30,
 Μεσολόγγι, 30200
 Τηλ.: 2631361217                                                  
                            
             
Aνακοίνωση για την Εργατική Πρωτομαγιά 2019


   Η 1η Μάη είναι η μέρα που οι εργάτες όλου του κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τάξης τους, τους ηρωικούς εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, τις εργατικές αιματηρές κατακτήσεις, στην ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας. Είναι μέρα-σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ενόψει της φετινής επετείου, της 1ης Μάη του 2019, αφ' ενός μεν, έχει να προβάλλει, να διεκδικήσει και να απαιτήσει να υλοποιηθούν, τα παρακάτω ειδικότερα προβλήματα που έχουν υποβληθεί από τις 3 Μάρτη 2017 προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας και όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και όσα νέα δημιουργήθηκαν από τότε μέχρι σήμερα χωρίς να επιλυθούν, αφ' ετέρου δε, να προβάλλει και να διεκδικήσει τα γενικότερα προβλήματα, αυτά που αφορούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στη χώρα μας και τον κόσμο.
   Το Δ.Σ. του ΣΥΠΕΑ ζητάει:
 • να μάθει τις ενέργειες έγιναν ή θα γίνουν για να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της μεταφοράς των οικονομικών αρμοδιοτήτων του νομού μας, στην έδρα, που έχει επιφέρει δυσλειτουργία και μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτ/νίας
 • από την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας να υλοποιήσει το για χρόνια επαναλαμβανόμενο αίτημα του συλλόγου για παραχώρηση γραφείων, σε αυτόν, εντός του Διοικητηρίου, που άλλωστε είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό
 • την καταβολή, στους συναδέλφους, των εξόδων των δηλώσεων πόθεν έσχες και κάθε άλλης δαπάνης, που προκαλεί σ’ αυτούς οικονομική επιβάρυνση, ως απόρροια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους 
 • νομοθετική ρύθμιση ώστε οι υπάλληλοι των Περιφερειών (και γενικότερα του δημοσίου και των ΟΤΑ) να μην υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων παραβόλων για ανανέωση / απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης, χειριστών κ.λ.π, εφόσον αυτή θα πραγματοποιείται για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας (ή του φορέα) ή εναλλακτικά να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τις Περιφέρειες (ή από τον φορέα) 
 • νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης και τη χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης στους εξεταστές όσο και σε όσους εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο
 • επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις δηλώσεις κωλύματος ή δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων σε υπηρεσίες με λιγότερους των 21 εξεταστών 
 • κατάργηση της ρύθμισης, του νόμου 4439/2016, με την οποία χαρακτηρίζεται ως αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα ή όποια καθυστέρηση σε χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • έκδοση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει την αποζημίωση των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης - μελών των εξεταστικών επιτροπών, για την απόκτηση άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας, του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 καθώς και των υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011 
 • προσλήψεις μόνιμου και με σταθερή σχέση εργασίας προσωπικού γιατί μόνο αυτές είναι ικανές να επιλύσουν τα προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών κι όχι οι προσλήψεις ΙΔΟΧ με ελαστικές σχέσεις εργασίας ή η πρακτική άσκηση των σπουδαστών 
 • η διαδικασία επιλογής των συναδέλφων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις εκλογές πέραν όσων είναι εκ του νόμου αρμόδιοι, να γίνεται με αντικειμενικό κι αδιάβλητο τρόπο που θα περιλαμβάνει ακόμα και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση πως είναι μια αδιαφανής πρακτική που στόχο έχει να βολέψει μόνο και μόνο τα «δικά μας παιδιά».
 • να απαιτήσει να λειτουργήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ώστε να σταματήσει η προώθηση στην διοικητική ιεραρχία των όποιων προσωπικών επιλογών. Μέχρι τότε πρέπει να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο νόμο 3528/2007 και στην εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ και επιπλέον να μη μοριοδοτείται ο χρόνος αναπλήρωσης των προϊσταμένων με ανάθεση, όπως επίσης να μη ισχύσει η "αξιολόγηση" και η συνέντευξη που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την αναξιοκρατία. 
Η πλειονότητα των παραπάνω προβλημάτων-αιτημάτων αλλά και αρκετών άλλων έχουν κοινοποιηθεί πολλές φορές στους αρμόδιους χωρίς να υπάρξει ουδεμία ενέργεια, όχι για την επίλυση τους, αλλά ούτε καν για τη συζήτηση τους.

      Επιπλέον των παραπάνω ο ΣΥΠΕΑ :
 • Είναι ενάντια στην "αξιολόγηση" που είναι στη επικαιρότητα και πάλι τις τελευταίες μέρες και καλεί τους συναδέλφους να συνεχίσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από όλες τις διαδιακσίες γιατί αυτή δεν έχει στόχο να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων αλλά να τους καταστήσει υπαίτιους και κατηγορούμενους για όλες τις παθογένειες και της δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.
 • Είναι αντίθετος και καταδικάζει την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας με την τιμωρία και τον αποκλεισμό από τις κρίσεις όσων συναδέλφων δεν έκαναν "αξιολόγηση".
 • Απαιτεί να επιλυθούν τα δίκαια αιτήματα όσων συναδέλφων εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες και να τους χορηγηθεί το ανθυγιεινό.
 • Ζητάει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής ειδικότερα των συναδέλφων των Οικονομικών υπηρεσιών, των Μεταφορών και αυτών της Πολιτικής Προστασίας.
 • Ζητάει να αποτυπωθούν οι θέσεις εργασίας στο οργανόγραμμα για την έδρα του νομού και για τις άλλες πόλεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που θα τις καλύπτουν, να γίνουν όλες οι τοποθετήσεις των συναδέλφων στις θέσεις τους,  οι μετακινήσεις να γίνονται με βάση τα παραπάνω, αλλά και με διαφανείς, αξιόπιστες και με κοινωνικά κριτήρια διαδικασίες.
 • Ζητάει να εφαρμοστούν άμεσα οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ομοσπονδίας μας για τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ.
 • Ζητάει τέλος την παράταση των συμβάσεων των συνάδελφων που εργάζονται στα οχτάμηνα και άμεση έναρξης διαδικασίας μονιμοποίησης, μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών, όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Διεκδικούμε όλα τα παραπάνω αλλά και όλα όσα γενικότερα περιλαμβάνονται στο διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ:
 • Μονομερή ολοσχερή διαγραφή του χρέους. Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων, των μνημονίων της ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
 • Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με 7ωρο – 35ωρο – 5ήμερο, με Συλλογική Σύμβαση. Νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία κι Ασφάλεια στη δουλειά, μέτρα προστασίας της μητρότητας, καμία απόλυση εγκύου εργαζόμενης.
 • Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές.
 • Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ. Οι ΣΣΕ να ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση.
 • Να καταργηθεί όλο το ήδη υπάρχον αντεργατικό πλαίσιο που αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 • Κανένας άνεργος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα της ανεργίας. Καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου, σε ανέργους, απλήρωτους εργαζόμενους. Αναστολή κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και Δημόσιο. Διαγραφή των χρεών από τόκους.
 • Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική – λαϊκή οικογένεια. Κατάργηση του νόμου που απελευθερώνει τις κατασχέσεις για χρέη προς τις τράπεζες και το δημόσιο ακόμα και για 500 ευρώ. Τώρα νόμος που να προστατεύει πλήρως την κύρια κατοικία.
 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. Όχι στη νέα μείωση του αφορολόγητου ορίου. Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να φορολογούνται με 45% τα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου.
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Κάλυψη των απωλειών σε συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Να μην εφαρμοσθεί και να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Να μη γίνει ο επανυπολογισμός στις συντάξεις, να μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά, να αποδοθούν χωρίς καθυστερήσεις, αιτήσεις και προαπαιτούμενα τα παρακρατηθέντα ποσά. Κατώτερη κύρια σύνταξη στα 600 ευρώ. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους μισθωτούς, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους να μην ξεπερνούν τα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες, τα 55 και τα 50 αντίστοιχα για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
 • Αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην παράδοση του δημόσιου πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους, στις απολύσεις και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, την αύξηση τιμών για τη λαϊκή οικογένεια σε ηλεκτρικό, νερό, εισιτήρια, τηλέφωνο, βασικά αγαθά.
 • Να γίνουν τώρα χιλιάδες προσλήψεις στα δημόσια Νοσοκομεία, στα σχολεία, μόνιμων πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων, για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις σε υγεία και παιδεία. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων, επικουρικών, αναπληρωτών. Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Να λειτουργήσουν Κέντρα Υγείας, κλινικές νοσοκομείων, όσες υποδομές έκλεισαν λόγω περικοπών. Άμεσες προσλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο ΕΚΑΒ, σε κοινωνικές δομές κι ιδρύματα Πρόνοιας. Κατάργηση των περικοπών και των πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις, στα φάρμακα, στα εμβόλια, στις φυσικοθεραπείες και στις ιατρικές επισκέψεις. Να παρέχονται σε όλους δωρεάν με χρηματοδότηση από το κράτος, με επιστημονικά και όχι με λογιστικά κριτήρια. Επαναφορά του επιδόματος τοκετού, για όλες τις γυναίκες χωρίς προϋποθέσεις. Αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για παιδεία, υγεία, πρόνοια. Δημόσιους και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές και σπουδαστές σε σύγχρονες ασφαλείς εστίες.
 • Υποδομές και μέτρα προστασίας του λαού. Αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά έργα εδώ και τώρα.
 • Δημόσιες και δωρεάν υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού και προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, δημόσιες και δωρεάν κατασκηνώσεις για τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τις οικογένειές τους.
 • Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους εκτός συνόρων. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια.
Την 1Η ΜΑΗ 2019 την τιμάμε 
 • με αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, 
 • με αγώνα ενάντια στις  αντεργατικές συνδικαλιστικές πρακτικές στη ΓΣΕΕ, στην ΟΣΥΑΠΕ και όπου αλλού 
 •  με αγώνα για συνδικάτα των εργατών και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΗ, ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 
στις 10:30 π.μ.
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ε.Α.


           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΛΙΑΠΗΣ  ΜΙΛΤΟΣ              ΧΗΡΑ- ΓΚΟΥΜΑ  ΜΑΓΔΑ                               

Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Ευρεία σύσκεψη της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
  Με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, διεξήχθη στο εργατικό κέντρο, ευρεία σύσκεψη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, για την οριστικοποίηση του ψηφοδελτίου, τη συμπλήρωση της διακήρυξης, τα οικονομικά και την κατάρτιση του προγράμματος δράσης έως τις επερχόμενες τριπλές εκλογές.
   Αρχικά, ο Μίλτος Λιάπης, πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και παρουσίασε το πρόγραμμα εξορμήσεων των επόμενων ημερών, των συσκέψεων, της Πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης και της κεντρικής προεκλογικής συγκέντρωσης της «Λαϊκής Συσπείρωσης», που θα διεξαχθεί στις 12 Μάη, στην κεντρική πλατεία Μεσολογγίου, με ομιλητές τον Γραμματέα Περιοχής του ΚΚΕ Δημήτρη Τζαβάρα, τον βουλευτή και υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νίκο Καραθανασόπουλο και τον υποψήφιο Δήμαρχο Μεσολογγίου Θύμιο Γερολυμάτο.
  Η Γραμματέας της τοπικής Οργάνωσης Μεσολογγίου του ΚΚΕ Ηλέκτρα Ροδιτάκη παρουσίασε αμέσως μετά, το κεντρικό ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στον ευρύτερο δήμο και τα ψηφοδέλτια ανά δημοτική ενότητα.
   Στη συνέχεια, ο Θ. Γερολυμάτος αναφέρθηκε αναλυτικά στις θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τον ευρύτερο δήμο, τονίζοντας ιδιαίτερα τους άρρηκτους δεσμούς που τα συνδέουν με την αντιλαϊκή πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων και της ΕΕ. Κάλεσε τους παρευρισκόμενους να εμπλουτίσουν με τις προτάσεις τους τη διακήρυξη και το πρόγραμμα του συνδυασμού, ενώ ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην αναγκαιότητα της συμμετοχής όλο και πιο πολλών σε εξορμήσεις, συσκέψεις και εκδηλώσεις.
   Ακολούθησαν σημαντικές παρεμβάσεις και προτάσεις από τον Δημήτρη Ρούμπα, συνταξιούχο βιομηχανικό εργάτη, τον Μπάμπη Τουλιάτο, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», τον Ναπολέοντα Παπαδάτο, εκπρόσωπο του περιβαλλοντικού συλλόγου Νεοχωρίου, τον Ανδρέα Μασαούτη, τον Μάκη Τουλιάτο, τον Δημήτρη Ζαπαντιώτη, τον Πάνο Νικολόπουλο, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων του Νοσοκομείου και τον Κώστα Δρόσο, στέλεχος του ΚΚΕ, που τόνισε την ανάγκη καταδίκης της βαθιά αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ντόπιων συνοδοιπόρων της, γιατί είναι αυτή που οδηγεί την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού στη φτώχεια και την απελπισία. Η καταδίκη αυτή όμως θα είναι ουσιαστική μόνο με την υπερψήφιση του ΚΚΕ παντού και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αλλά κυρίως στις ευρωεκλογές.

Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Αποτέλεσμα εικόνας για πανελλαδική επιτροπή μπλόκων 
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Συνάδελφοι αγρότες – κτηνοτρόφοι
            Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων σας καλεί σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα που γίνονται την 1η Μάη τιμώντας την παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης και τους χιλιάδες νεκρούς της.
            Μαζί με τους συμμάχους μας εργατουπάλληλους και αυτοαπασχολούμενους των πόλεων δίνουμε συνέχεια στους αγώνες μας, δυναμώνουμε την κοινή δράση και αλληλεγγύη, δημιουργούμε την συμμαχία που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη δύναμη και προοπτική στην πάλη μας για μια καλύτερη ζωή.
            Προβάλλουμε τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις που είχαμε στα Μπλόκα και όλες τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Απέναντι στην κυβέρνηση που στέκεται εχθρικά απέναντι μας, η οποία με το πρόσχημα των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας δεν ικανοποίησε κανένα αίτημα μας όμως οι ίδιες δημοσιονομικές συνθήκες της επιτρέπουν να ψηφίζει και να  δίνει πακτωλούς χρημάτων,  προνομίων, φορολογικών ελαφρύνσεων σε βιομήχανους, εφοπλιστές, μεγαλέμπορους και τραπεζίτες. Απέναντι σε όλους όσους στηρίζουν τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν με το τεράστιο κόστος παραγωγής από την μια και το αίσχος των ανοιχτών και εξευτελιστικών τιμών για τα προϊόντα μας από την άλλη. Απέναντι στις πολιτικές που μας φτωχαίνουν, δεν αποζημιώνουν τις ζημιές, θα κάνουν ακόμη χειρότερη την νέα αναθεωρημένη ΚΑΠ η οποία είναι το εργαλείο για την συγκέντρωση παραγωγής και γης,  δίνοντας νέο χτύπημα στο εισόδημα μας.
             Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα δέχεται τόνους λάσπης και επίθεσης από τους απόντες των αγώνων και τις παραμονές των κινητοποιήσεων μας ξεφυτρώνουν διάφοροι παράγοντες που βαφτίζονται αγροτοσυνδικαλιστές χωρίς να εκπροσωπούν τίποτα και κανέναν, που προσπαθούν να ξεστρατίσουν τον αγώνα και το πλαίσιο αιτημάτων, να βάλουν τρικλοποδιές εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των αντιπάλων μας. Μέσα από αυτή την εμπειρία κατανοούμε και στηρίζουμε την  προσπάθεια για ανασυγκρότηση, ανασύνταξη, και τον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος σε ταξική κατεύθυνση που γίνεται από Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Συνδικάτα ενάντια στην νοθεία και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. 
            Συνεχίζουμε τον αγώνα και τις διεκδικήσεις μας με την συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Μάη που διοργανώνουν τα ταξικά σωματεία με τα οποία έχουμε συναντηθεί στους δρόμους του αγώνα και νιώσαμε την αλληλεγγύη και την πολύτιμη βοήθεια τους στα μπλόκα, στις μεγάλες συγκεντρώσεις σε Αθήνα και τις άλλες πόλεις την ίδια ώρα που η ΓΣΕΕ δεν έβρισκε να πει λέξη για τους αγώνες μας ούτε καν να εκδόσει ένα απλό ψήφισμα συμπαράστασης.
            Προβάλλουμε το πλαίσιο αιτημάτων μας, διεκδικούμε λύσεις, δυναμώνουμε την οργάνωση και τον συντονισμό με το εργατικό κίνημα.
            Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1η Μάη

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΛΟΚΩΝ 

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Ιστορική πρώτη φωτογραφία μαύρης τρύπας


Στο κέντρο του φωτεινού δίσκου η σκιά της μαύρης τρύπας στην καρδιά του γαλαξία Μ87. Σύμφωνα με τις επιστημονικές ανακοινώσεις ένα μέρος του φωτεινού δίσκου ίσως οφείλεται σε ύλη που περιστρέφεται με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως φαίνεται από τη Γη. Το φως του δίσκου προέρχεται κυρίως από ακτίνες φωτός άστρων πίσω και γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, που καμπυλώνονται από το τεράστιο βαρυτικό πεδίο της υπερμεγέθους μαύρης τρύπας και σχηματίζουν τη σιλουέτα της


 Μια φωτογραφία. Οχι τόσο εντυπωσιακή όσο οι καλλιτεχνικές απεικονίσεις, αλλά για πρώτη φορά φωτογραφία και όχι φαντασία. Εστω κι αν δεν προέκυψε από μια συμβατική φωτογραφική μηχανή τοποθετημένη απέναντι στο φωτογραφιζόμενο θέμα, αλλά από την επεξεργασία «τόνων» δεδομένων μιας συστοιχίας 8 ραδιοτηλεσκοπίων διασπαρμένων σε όλη την υδρόγειο, έτσι που η Γη ολόκληρη να γίνει ο φακός ενός τεράστιου εικονικού τηλεσκοπίου. Ενός τηλεσκοπίου, που επέκτεινε την ανθρώπινη όραση πολύ πολύ μακριά, έως ένα από τα πιο παράξενα και σκοτεινά αντικείμενα του σύμπαντος, το οποίο είχε προβλεφθεί έναν αιώνα νωρίτερα από τον Αλμπερτ Αϊνστάιν.
  Ξέραμε για τις μαύρες τρύπες ό,τι προέβλεπε η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και οι επιστήμονες ταίριαζαν αστρονομικές παρατηρήσεις αποδίδοντάς τες σε κάτι που δεν μπορούσαν να παρατηρήσουν απευθείας. Τέτοιες αστρονομικές παρατηρήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό της τεράστιας μαύρης τρύπας στο κέντρο του γαλαξία Μ87, που ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλη και τόσο μακριά, άρα φαινομενικά ακίνητη στον ουρανό, αποτέλεσε ιδανικό στόχο για το διεθνές Τηλεσκόπιο Ορίζοντα Γεγονότων (EHT). Γιατί την ίδια τη μαύρη τρύπα εξ ορισμού δεν μπορούμε να τη δούμε. Μπορούμε να δούμε μόνο τη σκιά της στο ουράνιο υπόβαθρο. Τίποτα δεν διαφεύγει από τη βαρυτική της έλξη, ούτε καν το φως που ίσως εκπέμπει. Γι' αυτό είναι μαύρη, το πιο μαύρο που υπάρχει.

Σκιά μέσα στο φως  Ο πίδακας πλάσματος του γαλαξία Μ87 σχηματίζεται από υλικά που εκτοξεύονται υπό την επίδραση της μαύρης τρύπας στο κέντρο του. Το πλάσμα (ιονισμένη κατάσταση της ύλης) κινείται με ταχύτητα που πλησιάζει εκείνη του φωτός και το μήκος του πίδακα φτάνει τα 5.000 έτη φωτός


  Εκείνο που μπορούμε να δούμε είναι το περιβάλλον γύρω από τον ορίζοντα γεγονότων, δηλαδή το χώρο γύρω από τη μαύρη τρύπα, όπου κατά διαστήματα ύλη από κοντινά άστρα στροβιλίζεται με τεράστια ταχύτητα, υπερθερμαίνεται και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, λίγο πριν βυθιστεί μέσα στο «τέρας». Μπορούμε να δούμε και το φως άστρων που υπάρχουν πίσω και δίπλα από τη μαύρη τρύπα, το οποίο καμπυλώνεται κάτω από την επίδραση του τεράστιου βαρυτικού της πεδίου και φτάνει έως τα μάτια μας, σχηματίζοντας γύρω της ένα φωτεινό δαχτυλίδι. Αντίθετα με εκείνη του Μ87, η μαύρη τρύπα στο κέντρο του δικού μας Γαλαξία (θεωρείται ότι πρόκειται για την πηγή ακτινοβολίας γνωστή ως Τοξότης Α*, με το * να συμβολίζει ουράνιο σώμα ειδικού ενδιαφέροντος), η οποία αποτελεί επίσης στόχο του EHT, είναι χίλιες φορές μικρότερη και πολύ πιο κοντά μας, άρα όχι τόσο «ακίνητη» στον ουρανό. Γι' αυτό έως τώρα δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστεί.

  Η ονομασία ορίζοντας γεγονότων (απ' όπου και το όνομα του τηλεσκοπίου) δόθηκε επειδή πέρα από αυτό το όριο και προς το κέντρο της μαύρης τρύπας δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει, αφού τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει και να μας μεταφέρει σχετική πληροφόρηση. Ενα σώμα που πλησιάζει τον ορίζοντα γεγονότων φαίνεται για τον εξωτερικό παρατηρητή να επιβραδύνεται και ουσιαστικά να μην μπαίνει ποτέ μέσα σε αυτόν. Αντίθετα, ο παρατηρητής που βρίσκεται πάνω ή μέσα σε αυτό το σώμα, αν οι τεράστιες βαρυτικές δυνάμεις δεν τον κομμάτιαζαν, θα έβλεπε κανονικά να μπαίνει στον ορίζοντα γεγονότων σε συγκεκριμένο χρόνο.


ΓαργαντούαςΤο Τηλεσκόπιο του Νότιου Πόλου, μέρος του Τηλεσκοπίου Ορίζοντα Γεγονότων


  Πώς ξέρουν οι επιστήμονες τη μάζα (και κατ' επέκταση το μέγεθος) των σωμάτων που πιθανολογούν ως μαύρες τρύπες; Από την παρατηρούμενη επίδραση που ασκούν στα γύρω άστρα. Κι αυτή η βαρυτική επίδραση, όπως και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που διαπίστωσε η διεθνής επιστημονική ομάδα του EHT, αποδείχτηκε ότι ακολουθούν απόλυτα τη Θεωρία της Σχετικότητας. Οπως δήλωσαν στις 6 ταυτόχρονες συνεντεύξεις Τύπου που έδωσαν την περασμένη Τετάρτη, 10 Απρίλη, είχαν την κρυφή ελπίδα ότι θα ανακαλύψουν κάτι καινούριο, κάτι που θα ξέφευγε από τη θεωρία, αλλά δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο.
  Οι μαύρες τρύπες με την τεράστια μάζα και πυκνότητά τους δημιουργούν βαρυτικά πεδία που παραμορφώνουν τον χωροχρόνο και υπερθερμαίνουν την ύλη που τις περιβάλλει. Το όριο της μαύρης τρύπας, ο ορίζοντας γεγονότων, είναι 2,5 φορές μικρότερο από τη «σκιά» του και στην περίπτωση του Μ87 έχει διάμετρο 40 δισεκατομμυρίων ετών φωτός! Η μαύρη τρύπα αυτού του γαλαξία, που απέχει 53 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη, είναι από τις μεγαλύτερες που γνωρίζουμε, έχοντας μέγεθος όσο ολόκληρο το ηλιακό σύστημα και μάζα 6,5 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Ηλιου!                                                        Επίτευγμα
  
 Το EHT περιλαμβάνει ραδιοτηλεσκόπια στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, στα ηφαίστεια της Χαβάης και στο Μεξικό, στην Αριζόνα, στην ισπανική Σιέρα Νεβάδα, στην Ανταρκτική. Σε αυτά πρόκειται να προστεθούν τρία ακόμη τηλεσκόπια. Αξιοποιώντας την τεχνική VLBI για τον συγχρονισμό τους, σχηματίζεται ένα εικονικό τηλεσκόπιο με διακριτική ικανότητα, που θα επέτρεπε να διαβάσει κανείς μια εφημερίδα στη Νέα Υόρκη ενώ κάθεται σε κάποιο σημείο στο Παρίσι. Τετράκις εκατομμύρια ψηφιολέξεις δεδομένων (petabytes) από τα τηλεσκόπια συντέθηκαν στους υπολογιστές του Ινστιτούτου Ραδιοαστρονομίας Μαξ Πλανκ στη Γερμανία και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα από περιοχές όπου δεν υπάρχουν εγκατεστημένες οπτικές ίνες (π.χ. Ανταρκτική) μεταφέρθηκαν αποθηκευμένα σε μεγάλο αριθμό σκληρών δίσκων και συγχρονίστηκαν με τη βοήθεια ατομικών ρολογιών (μέιζερ υδρογόνου). Το επίτευγμα του EHT έγινε δυνατό, χάρη σε δουλειά δεκαετιών που προηγήθηκε και με βάση τις νέες δυνατότητες που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

ΑπόδειξηΦωτογραφία της μεγάλης συγκέντρωσης άστρων γύρω από τη μαύρη τρύπα του Μ87. Η πυκνότητα σε άστρα έχει αποδοθεί με ψευδοχρώματα. Η μαύρη περιοχή στο κέντρο είναι εκείνη με τη μέγιστη πυκνότητα και όχι φωτογραφία της μαύρης τρύπας  Η επιστήμη δεν είναι ό,τι απίθανο κατεβαίνει στο κεφάλι του καθενός, επιστήμονα ή μη, που αρκεί να το πλασάρει καλά μέσα από το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ, για να γίνει αποδεκτό ως δεδομένο. Ακολουθεί την επιστημονική μέθοδο, ελέγχει και ξαναελέγχει τα στοιχεία και τα συμπεράσματα και τελικά κάθε θεωρία μαζί με τις πειραματικές ή παρατηρησιακές διαδικασίες, που οδήγησαν σ' αυτήν, τίθενται στην κριτική της επιστημονικής κοινότητας, που προσπαθεί να αναπαραγάγει ανεξάρτητα τα πειράματα ή τις παρατηρήσεις, εξετάζει την ορθότητα των μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων και τη λογική συνέπεια των συμπερασμάτων με βάση αυτά τα δεδομένα. Σε αυτήν τη διαδικασία έχει αρχίσει να υποβάλλεται η δουλειά της επιστημονικής ομάδας των 200 ερευνητών του EHT, που δημοσίευσε όλες τις καταγραφές και τις επεξεργασίες που έχει κάνει από το 2017 μέχρι σήμερα, ενώ έξι δημοσιεύσεις της σε επιστημονικό περιοδικό («Astrophysical Journal Letters») αναλύουν επιμέρους πλευρές.

  Αν επιβεβαιωθεί ότι πράγματι η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα προκύπτει από τις παρατηρήσεις, τότε θα είναι πραγματικά μια ιστορική φωτογραφία. Φωτογραφία ενός τυπικά αθέατου ουράνιου σώματος, κυριολεκτικά κεντρικής σημασίας στο σύμπαν, καθώς αποτελεί το βαρυτικό κέντρο πολλών γαλαξιών, ενός σώματος που τελικά κατάφερε να δει το ανθρώπινο μάτι. Θα πρόκειται για την ισχυρότερη απόδειξη μέχρι σήμερα για την ύπαρξη των υπερμεγέθων μαύρων τρυπών και θα έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο στη μελέτη αυτών των σωμάτων, των οριζόντων γεγονότων τους και της βαρύτητας.


Επιμέλεια:

Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ


Αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη 
της 13-4-2019

Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Τ.Ε.Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ: Περιοδεία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου

   Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου περιόδευσε τη Δευτέρα 8 Απρίλη κλιμάκιο της ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ με επικεφαλής τους Νίκο Μωραΐτη, βουλευτή του Κόμματος και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Δυτικής Ελλάδας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και Θύμιο Γερολυμάτο, υποψήφιο δήμαρχο Μεσολογγίου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». 
   Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα προβλήματα της υπηρεσίας και των πυροσβεστών. Επισημάνθηκε ο απαρχαιωμένος στόλος αυτοκινήτων, η τραγική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού. 
   Ο Ν. Μωραΐτης μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ανάπτυξη με σκοπό το κέρδος, που υπηρετείται διαχρονικά από την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, είναι η αιτία που δημιουργεί μια σειρά προβλήματα και κινδύνους για τους εργαζόμενους πυροσβέστες, τους κατοίκους και το περιβάλλον.      
  Επισήμανε πως αυτοί είναι οι ένοχοι για τις μεγάλες διαχρονικές καταστροφές που έχει υποστεί ο τόπος, προσθέτοντας πως οι δημοτικές αρχές της περιοχής και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν μεγάλες ευθύνες γιατί συμπλέουν με την εφαρμοζόμενη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μεγάλη ευθύνη γιατί δίνουν «γην και ύδωρ» για τα συμφέροντα των εταιρειών, αποχαρακτηρίζοντας δασικές εκτάσεις και δεν κάνουν ενέργειες στο κομμάτι της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

   
  Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ν. Μωραΐτης είπε: «Στόχος του ΚΚΕ είναι να ανοίξει μια κουβέντα με τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από λαϊκές οικογένειες. Φέραμε το ζήτημα στη Βουλή, θα το ξαναφέρουμε. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προβλήματα, περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα, αλλά είναι και δικιά σας υπόθεση. Εναπόκειται και σε εσάς να πάρετε πρωτοβουλίες μέσα από το συνδικαλιστικό σας όργανο. Γι' αυτό θα πρέπει να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας και να παλέψετε σε αυτή την κατεύθυνση. Να προστατέψετε τον εαυτό σας πρώτα απ΄ όλα, τις οικογένειές σας και να είστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον ανάλογο με την υπηρεσία, με το λειτούργημα, στην κυριολεξία, που επιτελείτε». 
   Ο Θύμιος Γερολυμάτος με τη σειρά του τόνισε ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» όλο το προηγούμενο διάστημα ανέδειξε τα οξυμένα προβλήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο ΔΣ Μεσολογίου. Όπως θα κάνει και από εδώ και πέρα και μετά τις εκλογές.   Στη συνέχεια το κλιμάκιο είχε συνάντηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας με το ένστολο προσωπικό και τον διοικητή, όπου τονίστηκε η ανάγκη οι ένστολοι να πάνε με ενιαία κριτήρια σε όλες τις κάλπες και να ενισχύσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ και τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

                                     πηγή: 902.gr

Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ: Ποιος απ' τους δυο λέει την αλήθεια;
Αφήνουμε τον Παναγόπουλο κατά μέρος. Δεν αξίζει να σπαταλάς σταγόνα μελάνι για δαύτον.


Κιουτσούκης Νικόλαος 

Ας πάμε σε δυο άλλες «φίρμες». Ο ένας, ο Κιουτσούκης. Είναι ο ΔΑΚίτης της ΓΣΕΕ. Αυτός που αποκάλεσε «χρυσαυγίτες» τα μέλη του ΠΑΜΕ και «αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης» τον Κουτσούμπα. Είναι ο τύπος που τη θεωρία του περί «τραμπούκων» του ΠΑΜΕ, την αναπαρήγαγε στη Βουλή ο χρυσαυγίτης Παππάς. Ο Παππάς, ο ναζί, αυτός που αναπαράγει τα λεγόμενα του Κιουτσούκη, είναι το ίδιο πρόσωπο που μαθαίνει στα παιδάκια το «Χάιλ Χίτλερ». 
Τούτος, λοιπόν, ο Κιουτσούκης, αυτός που κατηγορεί για «τραμπουκισμό» το ΠΑΜΕ, αυτός που ανήκει στη ΝΔ του Βορίδη, του Γεωργιάδη και του Καραγκούνη που λατρεύει το ασφαλιστικό του… Πινοσέτ έχει μια φοβερή ιδιότητα:
Είναι ο μοναδικός συνδικαλιστής που (πριν επανακάμψει στη ΝΔ) τον είχε διαγράψει το ίδιο του το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, γιατί, λέτε; Διότι – σύμφωνα με το κόμμα του – είναι… τραμπούκος! 
Ιδού: 

Αυτός ο κύριος, ο Κιουτσούκης, ο διαγραμμένος από τη ΝΔ ως τραμπούκος, που – κατά την ΝΔ – «ηγείτο ομάδος που αποδοκίμασε και προπηλάκισε βουλευτής της ΝΔ», αυτός είναι που κατηγορεί το ΠΑΜΕ και τους κομμουνιστές. Ποιός; Ο καταγεγραμμένος ως τραμπούκος. Από ποιόν; Από το ίδιο του το κόμμα…


Καραγεωργόπουλος Δημήτριος

Πάμε τώρα στον άλλον. Τον Καραγεωργόπουλο. Τον εκ των ΠΑΣΟΚων της ΓΣΕΕ. Αυτόν που το ΠΑΜΕ τον καταγγέλλει ως εργοδότη που παριστάνει τον εργαζόμενο. Ζήτημα στο οποίο ο «Ριζοσπάστης» έχει αναφερθεί σε πλήθος ρεπορτάζ (πχ: https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10238192)
Αλλά, αλήθεια: Ο Καραγεωργόπουλος έχει σχέση με θέση προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Ανώνυμης Εταιρείας; Έχει μετοχές σε ανώνυμη εταιρεία; Ρωτήθηκε προχτές (Πέμπτη 4/4/2019) από τον Real fm. Απολαύστε:
Πρόγραμμα Αναπαραγωγής ΉχουΑυτός, λοιπόν, που όταν τον ρωτούν – από τους δημοσιογράφους μέχρι την σύζυγό του – αν έχει σχέση με ΑΕ κι αν έχει μετοχές σε εταιρεία εκείνος απαντά «κατηγορηματικά όχι», πριν από δύο χρόνια, στις 28/9/2017 είχε στείλει ένα εξώδικο στην Εφημερίδα των Συντακτών για δημοσίευμα που αφορούσε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «Πήγασος Φορτούνα Γκέιμινγκ Α.Ε.». Ποιός ήταν αυτός; Μα ο «κατηγορηματικά όχι»… Καραγεωργόπουλος
Σε εκείνο το εξώδικο του 2017, όπως σημειώνει η εφημερίδα (https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/125614_ena-exodiko-gia-tin-pigasos-fortoyna-gkeimingk), ο «κατηγορηματικά όχι» Καραγεωργόπουλος γράφει – ο ίδιος το γράφει – τι λέτε; Ότι κατέχει το 4,43% των μετοχών της εταιρείας!

Ιδού η φωτοκόπια του εξωδίκου από το σχετικό δημοσίευμα: 

Σπανίζει τέτοια αξιοπιστία, δεν νομίζετε; Ο ίδιος κύριος που βγαίνει και κλαψουρίζει εν έτει 2019 διαβεβαιώνοντας τους δημοσιογράφους (και την σύζυγό του) ότι ουδεμία σχέση έχει με μετοχές σε εταιρεία, όπου ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εξουσιοδοτείται «να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζόμενους» (Ριζοσπάστης 21/6/2018 https://www.rizospastis.gr/story.do?id=9892532) – άρα δεν μπορεί ο ίδιος να παριστάνει τον εργαζόμενο – είναι το ίδιο πρόσωπο που με εξώδικό του το 2017 ομολογούσε και σε ποια εταιρεία μετείχε και τι ποσοστό μετοχών κατείχε. Μάλλον, όταν τον ρώτησε η σύζυγός του, θα το ξέχασε…
Παρεμπιπτόντως, στην εταιρεία της οποίας το 2017 την κατοχή μετοχών τη θυμόταν, αλλά το 2019 την… ξέχασε, ο Καραγεωργόπουλος ήταν αυτός που ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος υπέγραφε το 2017 τις οικονομικές της καταστάσεις που δημοσιεύονται στη σελίδα της εταιρείας (https://fin.pegasusfg.gr/ και https://fin.pegasusfg.gr/wp-content/uploads/2018/07/B6_PIGASOS_2017.pdf).

Ιδού: 

Ο Καραγεωργόπουλος, κεντρικό στέλεχος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, που όταν τον ρωτούν αν έχει μετοχική και διευθυντική σχέση με Ανώνυμη Εταιρεία απαντά «κατηγορηματικά όχι», με τι λέει ότι είχε σχέση; Με ένα «συλλογικό όργανο που έφτιαξαν οι εργαζόμενοι» (έτσι είπε στον Real) από το οποίο «συλλογικό όργανο που έφτιαξαν οι εργαζόμενοι» παραιτήθηκε μόλις πρόσφατα, στις 31/12/2018…
Μόνο – ξέρετε – αυτό το «συλλογικό όργανο που έφτιαξαν οι εργαζόμενοι»,κατά την ορολογία του Καραγεωργόπουλου, κάτι άλλα κιτάπια, όχι λιγότερο αξιόπιστα από τον Καραγεωργόπουλο, αλλιώς το αποκαλούν. Πώς; «Ανώνυμη Εταιρεία» το αποκαλούν! Και ποιά είναι αυτά τα κιτάπια: Το ΦΕΚ! 

Ιδού:

Α, ναι: Στο ίδιο ΦΕΚ, αριθμός 2292 της 11ης Μαρτίου 2014, περιγράφονται και οι δραστηριότητες της Ανώνυμης Εταιρείας «Πήγασος Φορτούνα Γκέιμινγκ Α.Ε.» (που ο Καραγεωργόπουλος την αποκαλεί «συλλογικό όργανο που έφτιαξαν οι εργαζόμενοι» και αλλού «εταιρεία συλλογικού συμφέροντος» https://ergasianews.gr/2018/06/22/karageorgopoulos-rizospastis-epicheirimatiki-drasi-prokalymma-politikis/).
Ποιές είναι αυτές οι δραστηριότητες: 
Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών εκμετάλλευσης καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων
Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καζίνο ή τυχερών παιχνιδιών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων 
Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών τρίτων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καζίνο και τυχερών παιχνιδιών
Ιδού:
Αυτά τα καθόλα επιχειρηματικά πάρε – δώσε μιας Ανώνυμης Εταιρείας που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να βαφτίζεται «συλλογικό όργανο που έφτιαξαν οι εργαζόμενοι» ή και «εταιρεία συλλογικού συμφέροντος», αποτελούν το αντικείμενο – σύμφωνα με το ΦΕΚ – μιας εταιρείας με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κάποιον που δηλώνει ότι σαν συνδικαλιστής εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και τα συμφέροντά τους…

Και τώρα τίθεται το ερώτημα: Έχεις από την μια μεριά τους Κιουτσούκηδες και τους Καραγεωργόπουλους. Κι από την άλλη μεριά το ΠΑΜΕ. Υπάρχει, αλήθεια, δίλημμα ποιόν να πιστέψεις;