Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την Εργατική Πρωτομαγιά 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για συπεα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Ι.Π. Μεσολογγίου 30-4-2017  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                     αριθμ. πρωτ.:       57
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Διοικητήριο,  Κύπρου 30,
 Μεσολόγγι, 30200
 Τηλ.: 2631361217                                                  
                            
             
Aνακοίνωση για την Εργατική Πρωτομαγιά 2019


   Η 1η Μάη είναι η μέρα που οι εργάτες όλου του κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τάξης τους, τους ηρωικούς εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, τις εργατικές αιματηρές κατακτήσεις, στην ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας. Είναι μέρα-σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ενόψει της φετινής επετείου, της 1ης Μάη του 2019, αφ' ενός μεν, έχει να προβάλλει, να διεκδικήσει και να απαιτήσει να υλοποιηθούν, τα παρακάτω ειδικότερα προβλήματα που έχουν υποβληθεί από τις 3 Μάρτη 2017 προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας και όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και όσα νέα δημιουργήθηκαν από τότε μέχρι σήμερα χωρίς να επιλυθούν, αφ' ετέρου δε, να προβάλλει και να διεκδικήσει τα γενικότερα προβλήματα, αυτά που αφορούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στη χώρα μας και τον κόσμο.
   Το Δ.Σ. του ΣΥΠΕΑ ζητάει:
 • να μάθει τις ενέργειες έγιναν ή θα γίνουν για να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της μεταφοράς των οικονομικών αρμοδιοτήτων του νομού μας, στην έδρα, που έχει επιφέρει δυσλειτουργία και μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτ/νίας
 • από την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας να υλοποιήσει το για χρόνια επαναλαμβανόμενο αίτημα του συλλόγου για παραχώρηση γραφείων, σε αυτόν, εντός του Διοικητηρίου, που άλλωστε είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό
 • την καταβολή, στους συναδέλφους, των εξόδων των δηλώσεων πόθεν έσχες και κάθε άλλης δαπάνης, που προκαλεί σ’ αυτούς οικονομική επιβάρυνση, ως απόρροια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους 
 • νομοθετική ρύθμιση ώστε οι υπάλληλοι των Περιφερειών (και γενικότερα του δημοσίου και των ΟΤΑ) να μην υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων παραβόλων για ανανέωση / απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης, χειριστών κ.λ.π, εφόσον αυτή θα πραγματοποιείται για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας (ή του φορέα) ή εναλλακτικά να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τις Περιφέρειες (ή από τον φορέα) 
 • νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης και τη χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης στους εξεταστές όσο και σε όσους εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο
 • επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις δηλώσεις κωλύματος ή δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων σε υπηρεσίες με λιγότερους των 21 εξεταστών 
 • κατάργηση της ρύθμισης, του νόμου 4439/2016, με την οποία χαρακτηρίζεται ως αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα ή όποια καθυστέρηση σε χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • έκδοση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει την αποζημίωση των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης - μελών των εξεταστικών επιτροπών, για την απόκτηση άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας, του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 καθώς και των υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011 
 • προσλήψεις μόνιμου και με σταθερή σχέση εργασίας προσωπικού γιατί μόνο αυτές είναι ικανές να επιλύσουν τα προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών κι όχι οι προσλήψεις ΙΔΟΧ με ελαστικές σχέσεις εργασίας ή η πρακτική άσκηση των σπουδαστών 
 • η διαδικασία επιλογής των συναδέλφων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις εκλογές πέραν όσων είναι εκ του νόμου αρμόδιοι, να γίνεται με αντικειμενικό κι αδιάβλητο τρόπο που θα περιλαμβάνει ακόμα και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση πως είναι μια αδιαφανής πρακτική που στόχο έχει να βολέψει μόνο και μόνο τα «δικά μας παιδιά».
 • να απαιτήσει να λειτουργήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ώστε να σταματήσει η προώθηση στην διοικητική ιεραρχία των όποιων προσωπικών επιλογών. Μέχρι τότε πρέπει να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο νόμο 3528/2007 και στην εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ και επιπλέον να μη μοριοδοτείται ο χρόνος αναπλήρωσης των προϊσταμένων με ανάθεση, όπως επίσης να μη ισχύσει η "αξιολόγηση" και η συνέντευξη που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την αναξιοκρατία. 
Η πλειονότητα των παραπάνω προβλημάτων-αιτημάτων αλλά και αρκετών άλλων έχουν κοινοποιηθεί πολλές φορές στους αρμόδιους χωρίς να υπάρξει ουδεμία ενέργεια, όχι για την επίλυση τους, αλλά ούτε καν για τη συζήτηση τους.

      Επιπλέον των παραπάνω ο ΣΥΠΕΑ :
 • Είναι ενάντια στην "αξιολόγηση" που είναι στη επικαιρότητα και πάλι τις τελευταίες μέρες και καλεί τους συναδέλφους να συνεχίσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από όλες τις διαδιακσίες γιατί αυτή δεν έχει στόχο να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων αλλά να τους καταστήσει υπαίτιους και κατηγορούμενους για όλες τις παθογένειες και της δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.
 • Είναι αντίθετος και καταδικάζει την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας με την τιμωρία και τον αποκλεισμό από τις κρίσεις όσων συναδέλφων δεν έκαναν "αξιολόγηση".
 • Απαιτεί να επιλυθούν τα δίκαια αιτήματα όσων συναδέλφων εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες και να τους χορηγηθεί το ανθυγιεινό.
 • Ζητάει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής ειδικότερα των συναδέλφων των Οικονομικών υπηρεσιών, των Μεταφορών και αυτών της Πολιτικής Προστασίας.
 • Ζητάει να αποτυπωθούν οι θέσεις εργασίας στο οργανόγραμμα για την έδρα του νομού και για τις άλλες πόλεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που θα τις καλύπτουν, να γίνουν όλες οι τοποθετήσεις των συναδέλφων στις θέσεις τους,  οι μετακινήσεις να γίνονται με βάση τα παραπάνω, αλλά και με διαφανείς, αξιόπιστες και με κοινωνικά κριτήρια διαδικασίες.
 • Ζητάει να εφαρμοστούν άμεσα οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ομοσπονδίας μας για τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ.
 • Ζητάει τέλος την παράταση των συμβάσεων των συνάδελφων που εργάζονται στα οχτάμηνα και άμεση έναρξης διαδικασίας μονιμοποίησης, μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών, όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Διεκδικούμε όλα τα παραπάνω αλλά και όλα όσα γενικότερα περιλαμβάνονται στο διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ:
 • Μονομερή ολοσχερή διαγραφή του χρέους. Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων, των μνημονίων της ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
 • Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με 7ωρο – 35ωρο – 5ήμερο, με Συλλογική Σύμβαση. Νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία κι Ασφάλεια στη δουλειά, μέτρα προστασίας της μητρότητας, καμία απόλυση εγκύου εργαζόμενης.
 • Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές.
 • Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ. Οι ΣΣΕ να ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση.
 • Να καταργηθεί όλο το ήδη υπάρχον αντεργατικό πλαίσιο που αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 • Κανένας άνεργος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα της ανεργίας. Καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου, σε ανέργους, απλήρωτους εργαζόμενους. Αναστολή κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και Δημόσιο. Διαγραφή των χρεών από τόκους.
 • Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική – λαϊκή οικογένεια. Κατάργηση του νόμου που απελευθερώνει τις κατασχέσεις για χρέη προς τις τράπεζες και το δημόσιο ακόμα και για 500 ευρώ. Τώρα νόμος που να προστατεύει πλήρως την κύρια κατοικία.
 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. Όχι στη νέα μείωση του αφορολόγητου ορίου. Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να φορολογούνται με 45% τα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου.
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Κάλυψη των απωλειών σε συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Να μην εφαρμοσθεί και να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Να μη γίνει ο επανυπολογισμός στις συντάξεις, να μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά, να αποδοθούν χωρίς καθυστερήσεις, αιτήσεις και προαπαιτούμενα τα παρακρατηθέντα ποσά. Κατώτερη κύρια σύνταξη στα 600 ευρώ. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους μισθωτούς, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους να μην ξεπερνούν τα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες, τα 55 και τα 50 αντίστοιχα για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
 • Αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην παράδοση του δημόσιου πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους, στις απολύσεις και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, την αύξηση τιμών για τη λαϊκή οικογένεια σε ηλεκτρικό, νερό, εισιτήρια, τηλέφωνο, βασικά αγαθά.
 • Να γίνουν τώρα χιλιάδες προσλήψεις στα δημόσια Νοσοκομεία, στα σχολεία, μόνιμων πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων, για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις σε υγεία και παιδεία. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων, επικουρικών, αναπληρωτών. Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Να λειτουργήσουν Κέντρα Υγείας, κλινικές νοσοκομείων, όσες υποδομές έκλεισαν λόγω περικοπών. Άμεσες προσλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο ΕΚΑΒ, σε κοινωνικές δομές κι ιδρύματα Πρόνοιας. Κατάργηση των περικοπών και των πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις, στα φάρμακα, στα εμβόλια, στις φυσικοθεραπείες και στις ιατρικές επισκέψεις. Να παρέχονται σε όλους δωρεάν με χρηματοδότηση από το κράτος, με επιστημονικά και όχι με λογιστικά κριτήρια. Επαναφορά του επιδόματος τοκετού, για όλες τις γυναίκες χωρίς προϋποθέσεις. Αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για παιδεία, υγεία, πρόνοια. Δημόσιους και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές και σπουδαστές σε σύγχρονες ασφαλείς εστίες.
 • Υποδομές και μέτρα προστασίας του λαού. Αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά έργα εδώ και τώρα.
 • Δημόσιες και δωρεάν υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού και προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, δημόσιες και δωρεάν κατασκηνώσεις για τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τις οικογένειές τους.
 • Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους εκτός συνόρων. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια.
Την 1Η ΜΑΗ 2019 την τιμάμε 
 • με αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, 
 • με αγώνα ενάντια στις  αντεργατικές συνδικαλιστικές πρακτικές στη ΓΣΕΕ, στην ΟΣΥΑΠΕ και όπου αλλού 
 •  με αγώνα για συνδικάτα των εργατών και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΗ, ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 
στις 10:30 π.μ.
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ε.Α.


           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΛΙΑΠΗΣ  ΜΙΛΤΟΣ              ΧΗΡΑ- ΓΚΟΥΜΑ  ΜΑΓΔΑ                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου