Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Μήνυμα του ΚΚΕ προς τις FARC-EP για το θάνατο του Αλφόνσο Κάνο (σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ)

 8/11/11

Προς το Γενικό Επιτελείο και τη Γραμματεία των Επαναστατικών Ένοπλων
Δυνάμεων της Κολομβίας -Λαϊκός Στρατός (FARC-EP
)


Αγαπητοί σύντροφοι,

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας για το θάνατο του ανώτατου διοικητή των FARC-EP συντρόφου Αλφόνσο Κάνο που έπεσε στη μάχη με τον κυβερνητικό στρατό που στηρίζεται από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.
Ο σ. Αλφόνσο Κάνο παίρνει τιμητική θέση ανάμεσα στους χιλιάδες αντάρτες, συνδικαλιστές, πολιτικούς ηγέτες, εργάτες, αγρότες και νεολαίους που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια τη ζωή τους για μια νέα Κολομβία.
Οι στόχοι αυτού του αγώνα δεν μπορούν να επισκιαστούν από καμία απώλεια, καμία προσπάθεια συκοφάντησης. Η κατάργηση της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα. Δεν μπορεί να την αποτρέψει ούτε η εντεινόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στη Λατινική Αμερική, ούτε η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των αστικών κρατών της περιοχής για την καταστολή των λαϊκών κινημάτων.
Το ΚΚΕ είναι αλληλέγγυο με τον αγώνα που διεξάγουν οι FARC-EP και γενικότερα το λαϊκό κίνημα της Κολομβίας για κοινωνική δικαιοσύνη. Στηρίζουμε την πάλη να αναγνωρισθούν ως εμπόλεμα μέρη και να αφαιρεθούν αμέσως οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας- Λαϊκός Στρατός (FARC-EP) από τον κατάλογο της ΕΕ για τις τρομοκρατικές οργανώσεις και να προχωρήσει η ανθρωπιστική ανταλλαγή κρατουμένων.
Παρακαλούμε να μεταφέρετε σε όλους τους συντρόφους και μαχητές των FARC-EP τα θερμά μας συλλυπητήρια και τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΚΚΕ


To the General Staff and Secretariat of the Revolutionary Armed Forces of Colombia- People’s Army (FARC-EP)

Dear comrades,

We express our deep condolences and solidarity concerning the death of the commander-in chief of FARC-EP comrade Alfonso Cano who fell fighting the government army which is supported by American imperialism. Cde Alfonso Cano takes an honoured place amongst the thousands of partisans, trade unionists, political leaders, workers, farmers and young people who have given their lives in recent years for a new Colombia.
The goals of this struggle cannot be overshadowed by any loss, by any attempts to slander it. The abolition of oppression and exploitation are a historical necessity. They cannot be overthrown by the intensifying imperialist aggressiveness in Latin America, or the increasing cooperation between the bourgeois states of the region for the suppression of the people’s movements.
The KKE is in solidarity with the struggle which FARC-EP is waging and in general with the struggle of the people’s movement in Colombia for social justice. We support the struggle for the war zones to be recognized and for the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP) to be immediately removed from the EU list of terrorist organizations and for the humanitarian exchange of prisoners to proceed.
We ask you to convey to all the comrades and fighters of FARC-EP our sincere condolences and comradely greetings.

International Relations Section of the KKE


Mensaje de condolencia a las FARC-EP

Al Estado Mayor Central
y al Secretariado del Estado Mayor Central
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército de l Pueblo (FARC-EP)Estimados camaradas:
Expresamos nuestro más profundo pésame y nuestra solidaridad por la muerte del Jefe del Secretariado del Estado Mayor Central, camarada Alfonso Cano, quien cayó en combate con el ejército gubernamental, apoyado por el imperialismo norteamericano. El camarada Cano toma un puesto de honor entre los miles de combatientes, sindicalistas, dirigentes políticos, obreros, campesinos y jóvenes que en los últimos años han dado su vida por una nueva Colombia.
Los objetivos de la lucha no se pueden ocultar por ninguna pérdida, ningún esfuerzo de calumnia. La abolición de la opresión y de la explotación es una necesidad histórica. No la pueden evitar ni la agresividad imperialista creciente en América Latina, ni la colaboración en aumento entre los estados burgueses de la región para reprimir los movimientos populares.
El Partido Comunista de Grecia es solidario con la lucha por la justicia social que libran las FARC-EP y el movimiento popular en general. Apoyamos la lucha por que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se reconozcan como fuerza beligerante y salgan de inmediato de la lista de la Unión Europea con las organizaciones terroristas y por que avance el intercambio humanitario.
Les rogamos que transmitan a todos los camaradas y combatientes de las FARC-EP nuestro más sincero pésame y nuestros más calurosos saludos.

Sección de Relaciones Internacionales del KKEΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου