Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να μη εγκρίνει το προτεινόμενο οργανόγραμμα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 1,
30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
  Τηλ.: 2631361217                                                  
                                                                    
                                   Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 14-12-2016
                                                  αριθμ. πρωτ.:  108               
                                                                                                                                                               

                                             ΘΕΜΑ:   Νέο Οργανόγραμμα

                                                                      Προς
         Το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους αρμόδιους αιρετούς
          και  υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς φορείς, τα ΜΜΕ, τα μέλη του Σ.Υ.Π.Ε.Α.

      
    Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ε.Α. σε συνεδρίαση του, την Τετάρτη 14 Δεκέμβρη 2016, στις 11.00, στο Διοικητήριο, στο Μεσολόγγι, με θέμα το νέο οργανόγραμμα και τη μεταφορά επιπλέον αρμοδιοτήτων στην Π.Δ.Ε., παίρνοντας υπόψη το τελικό σχέδιο οργανογράμματος, την μελέτη οργανωτικού σχήματος και τις γνώμες, προτάσεις και διαμαρτυρίες συναδέλφων, επισημαίνει τα εξής:
1.     Με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στη μελέτη οργανωτικού σχήματος της Π.Δ.Ε., στο Προεδρικό Διάταγμα 132/2010 οι θέσεις που προβλέπονταν ήταν 1379, ενώ με βάση το προτεινόμενο σχέδιο είναι 1098, σε κραυγαλέα δηλαδή αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες της Π.Δ.Ε. και την πληθώρα νέων αρμοδιοτήτων και αντικειμένων που προστίθενται. Συγκεκριμένα αυτές είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων των ΥΔΕ, νέων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, μεταφοράς μαθητών, νέων προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) και πιθανώς αρμοδιοτήτων της Υγειονομικής Περιφέρειας. Επομένως από 1-1-2017 και με δεδομένο ότι υπηρετούν σήμερα 816 υπάλληλοι (με βάση την προαναφερόμενη μελέτη), οι υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. θα κληθούν να ανταποκριθούν στο τεράστιο όγκο νέων αντικειμένων κι αρμοδιοτήτων με 563 άτομα λιγότερα.
2.     Δεν αποτυπώνονται οι θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία κάθε τμήματος και διεύθυνσης, ούτε υπάρχει ο σχεδιασμός για την στελέχωση τους την 1-1-2017 από το  υπάρχον προσωπικό, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η άνιση κατανομή των υπαλλήλων στα τμήματα και τις διευθύνσεις.
3.     Το νέο προτεινόμενο σχέδιο οδηγεί ουσιαστικά στην πλήρη κατάργηση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, η οποία  εφόσον πραγματοποιηθεί, θα έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες. Η μεταφορά στην έδρα των αρμοδιοτήτων των τριών καταργούμενων ΥΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, πέραν της εκφρασμένης αντίθεσης μας για το γεγονός ότι ο διοικητικά υφιστάμενος θα ελέγχει την προϊσταμένη αρχή, θα έπρεπε να επιφέρει αύξηση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των οικονομικών τμημάτων στις περιφερειακές ενότητες και όχι την κατάργηση τους. Σε καμιά περίπτωση δε, δεν πρέπει να επιφέρει «αυθαίρετες» μετακινήσεις προσωπικού ούτε τώρα ούτε και στο μέλλον.
4.     Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους όλων των κλάδων και των  κατηγοριών να κρίνονται σε θέσεις ευθύνης με βάση τα προσόντα, την εξειδίκευση και την εμπειρία τους, χωρίς εξαιρέσεις.
5.     Στο οργανόγραμμα θα πρέπει τέλος να αποτυπώνονται όλες ανεξαιρέτως οι δραστηριότητες των υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. και να υπάρχει η προοπτική της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της στελέχωσης με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα κι όχι με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
  Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ε.Α. θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνουν γνωστές οι θέσεις και προτάσεις αυτές και καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην εγκρίνει το προτεινόμενο οργανόγραμμα.

                                                  Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Κώστας Βέλλιος                                                        Μίλτος Λιάπης
                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου