Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Δήμο Μεσολογγίου


                                              δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 16-12-2014  συζητήθηκε το θέμα
 «Ανάθεση κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου σε ιδιώτες».
Η θέση  της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ήταν:
Η είσοδος ιδιωτών σε υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο δήμος, είναι ουσιαστικό θέμα και σαν τέτοιο θεωρήσαμε σωστό  και πρέπον να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η δημοτική αρχή  άρχισε σιγά σιγά να παραχωρεί υπηρεσίες και αρμοδιότητες του δήμου σε ιδιώτες
Μετά το Πνευματικό- κοινωνικό - αθλητικό κέντρο του Δήμου Ιεράς πόλης Μεσολογγίου και η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού του δήμου καταφεύγει σε ιδιώτες  «αναδόχους» για «παροχή υπηρεσιών».
Είναι μια πολιτική απόφαση που θα επηρεάσει σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των δομών του δήμου και θα υποβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.
Βοηθά ώστε να απαλλαγεί το κράτος από την ευθύνη του σε μια σειρά αρμοδιότητες. Φοβούμαστε ότι στη συνέχεια θα  ενισχύσει την ανταποδοτικότητα και λόγω των οικονομικών δυσκολιών θα έχουμε είτε παροχή μιας σειράς υποβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών, είτε κατάργησή τους.
Σήμερα η λαϊκή οικογένεια έχει τεράστια ανάγκη κοινωνικών υπηρεσιών όπως, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, φροντίδα ηλικιωμένων κ.ά. Αυτές τις ανάγκες δεν μπορούν και δεν θα έρθουν να καλύψουν οι επιχειρηματίες. Αυτοί σπεύδουν για τα κέρδη   και όχι να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες.
Η λύση δεν είναι η επιχείρηση του δήμου να δώσει υπεργολαβίες σε άλλες «επιχειρήσεις» με τα γνωστά αποτελέσματα για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, αλλά πως ο ίδιος ο δήμος θα αξιοποιήσει καλύτερα τα όποια Ευρωπαϊκά κονδύλια και θα απαιτήσει και άλλα για να καλύψει όλες τις ανάγκες για παροχή κοινωνικών λειτουργιών στους δημότες.
Συγκεκριμένα οι άλλες «επιχειρήσεις» που εισάγονται στο δήμο είναι οι λεγόμενες κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις 
( ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
Οι ΚΟΙΝΣΕΠ προωθούνται χρόνια τώρα συστηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί : 
« Οι αλλαγές στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον (πτώση υπαρκτού σοσιαλισμού, φιλελευθεροποίησης οικονομίας, επέκταση οικονομικής παγκοσμιοποίησης) οδήγησαν τις σύγχρονες οικονομίες σε συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και σε μεταβίβαση τμήματος της περιουσίας που ήταν υπό την ιδιοκτησία του κράτους σε ιδιώτες. 
Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ορισμένες νέες μορφές επιχειρηματικότητας, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών αναδείχτηκαν που ουσιαστικά αποπειράθηκαν να καλύψουν το κενό της κρατικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας» 
από εκ/κό εγχειρίδιο του ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ.

Αυτές οι επιχειρήσεις νομοθετήθηκαν στην Ελλάδα,  επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με το Νόμο Κατσέλη για την «Κοινωνική Οικονομία». Σήμερα προωθούνται όλο και ποιο πολύ κυρίως μέσα από τους δήμους .Όπου δοκιμάστηκαν, έφεραν πλήρη αποδιοργάνωση των υπηρεσιών χειροτέρευση των παρεχομένων υπηρεσιών, απολύσεις προσωπικού, κάκιστες εργασιακές σχέσεις, τροφεία, (υπάρχει πλειάδα τέτοιων περιπτώσεων). Φυσικά  είχε προηγηθεί το κλείσιμο τέτοιων δημόσιων δομών ή μειώθηκε παραπέρα η κρατική επιχορήγηση προς τους δήμους και απολύθηκε προσωπικό τους, εμπορευματοποιήθηκαν έργα και υπηρεσίες προς τους δημότες, μεθοδεύτηκε η απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη να προσφέρει πλήρεις, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό, που τις έχει ήδη πληρώσει μέσω άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  αποτελούν τον δούρειο ίππο για την ιδιωτικοποίηση δομών που έχουν οι δήμοι  όπως το βοήθεια στο σπίτι, το ΚΔΑΠ, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ακόμα και η ύδρευση. Σήμερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη διεύρυνσης των κοινωνικών δομών των δήμων με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων και με την δημιουργία νέων που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα των φτωχών λαϊκών οικογενειών.
Για το δήμο μας με την δικαιολογία ότι τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο το  κέντρο δημιουργικής απασχόλησης( ΚΔΑΠ) είναι περισσότερα από πέρυσι ,  υπάρχει έλλειψη προσωπικού και απαγορεύονται οι προσλήψεις ή υπάρχει χρονοβόρα διαδικασία πρόσληψης προχωρούν σε αναθέσεις  σε ιδιώτες. Όμως υπάρχει η δυνατότητα και η νομική κάλυψη ο δήμος να λειτουργήσει μόνος του τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς και το  κέντρο δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

1. «Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.» 
απόσπασμα από τον προγραμματισμό προσλήψεων για τους ΟΤΑ για το έτος 2014, Υπουργείο Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. οικ. 3259/30-01-2014:
2Συμβάσεις  μίσθωσης έργου  (ΣΜΕ) « Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4147 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου..... μέχρι 31-12-2016» Υπουργική απόφαση για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  έτους 2014 στους ΟΤΑ .
Συμπερασματικά η πρόταση μας ήταν:
Καμία ΚΟΙΝΣΕΠ στο δήμο μας. 
Καμία παραχώρηση δομής και λειτουργίας του δήμου σε ιδιώτη. 
Να ακυρώσουν τις σχετικές τους αποφάσεις το Πνευματικό –Κοινωνικό – Αθλητικό κέντρο του δήμου όπως και η Κοινωφελής επιχείρηση και άμεσα να προχωρήσουν στην ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4147/2013, για να λειτουργήσουν οι δομές (μέχρι να γίνουν δυνατές οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ) .
Διεκδικούμε συνολικά:
Πλήρη, κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων για να καλυφθούν οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες,
 • Καμιά συρρίκνωση και κατάργηση δομών και υπηρεσιών,  αντίθετα ζητούμε διεύρυνσή τους..
 • Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη απαιτήσεων όπως προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις και αφορούν στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους.
 • Μόνιμη, σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού για τις διευρυμένες ανάγκες που προκύπτουν. Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων.
 • Καμιά απόλυση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων των ΜΚΟ και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες  του Δήμου.
 • Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, για σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών.
 • Η δημοτική πλειοψηφία δεν δέχτηκε τίποτα από τα παραπάνω, επέμεινε στο νόμιμο και ορθό της απόφασής της και πως με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει καλύτερα τις δομές του δήμου. Με την άποψή της συντάχτηκε ο κ. Αντωνίου και η παράταξη της Χ.Α (Μακρής). Ενώ η παράταξη του κ. Μουρκούση δεν πήρε θέση.

  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18/12/2014

  Μαργαρίτης Θόδωρος, δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου