Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

O Θόδωρος Μαργαρίτης για το Πνευματικό Κέντρο                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σχετικά με τη συνεδρίαση την 8η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού - Κοινωνικού-Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στις 7/10/2014 και την αναρτημένη στη διαύγεια απόφαση 47/2014 με ΑΔΑ Ω7ΣΜΟΚΨΝ-ΑΕΥ που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών από Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.). 
  • Δεν υπήρξαν αντίγραφα εισηγήσεων των θεμάτων προς τα μέλη του Δ.Σ για πλήρη ενημέρωση. 
  • Το 2ο θέμα «Αναμόρφωση οικείου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» εισηγήθηκε κατά ένα μικρό μέρος η κ. πρόεδρος και κατά το μεγαλύτερο η κ. Τουκακλίδη που συστήθηκε ως ειδική σύμβουλος του κέντρου. Η ίδια αναφέρθηκε επιτροχάδην και συντομότατα και στο 3ο «Διάθεση πιστώσεων», 4ο «έγκριση δαπανών», 5ο «καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου»,6ο «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και πρόχειρου διαγωνισμού και ανακήρυξη κλήρωσης» (χωρίς να γίνουν, τουλάχιστον από μένα, πλήρως κατανοητά και σαφή ). 
  • Η κ. Ντάνου δεν εισηγήθηκε κανένα θέμα. Σε σύντομη αναφορά της , επειδή ρωτήθηκε, παρουσίασε την έλλειψη προσωπικού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και την αγωνία της να λειτουργήσουν με ουσιαστική προσφορά, ασφάλεια και πληρότητα. 
  • Δεν έγινε συζήτηση, ούτε κανένας καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού.(7ο θέμα) 
  • Δεν έγινε καμία αναφορά για προϋπολογισμό του 2015, ούτε και για διάθεση ποσού προερχόμενο από αυτόν. 
  • Δεν έγινε καμιά αναφορά για ΚΟΙΝΣΕΠ από την εισήγηση. 
  • Καταψήφισα τα θέματα 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 5ο, 7ο. 
Κατά συνέπεια των παραπάνω το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού –Κοινωνικού-Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στις 7/10/2014 κατά τη γνώμη μου είναι ανακριβές και η απόφαση 47/2014 με ΑΔΑ.Ω7ΣΜΟΚΨΝ-ΑΕΥ μη σύννομη.

Το θέμα δεν είναι πως πρόκειται για μια απλή παρατυπία ή ενός λάθους εκ παραδρομής αλλά για την ουσία της απόφασης.

Επιχειρείται ουσιαστικά με τρόπο όχι σαφή και καθαρό, απευθείας ανάθεση , μέσω «πρόχειρου» ,“ανοιχτού” διαγωνισμού σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.), σε επιχειρηματίες ιδιώτες δηλαδή, λειτουργίες του Πνευματικού Κέντρου (τεχνική υποστήριξη των Παιδικών Σταθμών ).
Η αντίθεσή μας για εκχώρηση σε ιδιώτες υπηρεσιών του Πνευματικού Κέντρου και του δήμου γενικά πρέπει να είναι καθολική, έντονη και δυναμική. Όπου δοκιμάστηκαν,(π.χ δήμος Χαϊδαρίου) έφεραν πλήρη αποδιοργάνωση των υπηρεσιών χειροτέρευση των παρεχομένων υπηρεσιών, απολύσεις προσωπικού, κάκιστες εργασιακές σχέσεις, τροφεία. Οι ιδιωτικοποιήσεις τομέων του δήμου για όποια υπηρεσία θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι δήμοι θα βάζουν ως ενέχυρο τα μελλοντικά τους έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, θα υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες που θα αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις θα εισπράττουν κατευθείαν από τη ΔΕΗ τα εγγυημένα έσοδα του δήμου.
Οι δομές του δήμου πρέπει να λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό, με επιστήμονες οι οποίοι θα έχουν μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. 

Άμεση μονιμοποίηση των εργαζομένων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

Οι εργαζόμενοι να μην πέσουν στην παγίδα που στήνει η κυβέρνηση με τις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα έχουν ως σκοπό το κέρδος, φορτώνοντας με νέα οικονομικά βάρη τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους συνταξιούχους, τους απόρους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Οι δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες για το λαό, η μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα, μπορούν να κατακτηθούν από ένα κίνημα που θα θεωρεί τη δουλειά αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, που δεν θα έχει αυταπάτες ότι η λυκοσυμμαχία της Ε.Ε. και οι διαχειριστές των κεφαλαιοκρατών φροντίζουν για τα δικά του συμφέροντα.


Η μόνιμη δουλειά, τα λαϊκά δικαιώματα μπορεί να κερδηθούν από ένα κίνημα, ταξικό, που δεν θα παλεύει για την ανάπτυξη των καπιταλιστών, αλλά για να πάρει τον πλούτο στα χέρια του, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού.
  • Καμία ΚΟΙΝΣΕΠ στο δήμο μας. 
  • Να υπάρξει άμεση χρηματοδότηση του δήμου για την πλήρη λειτουργία όλων των δομών και υπηρεσιών του (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.λ.π) από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
  • Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων. 
                  
                        Μαργαρίτης Θόδωρος, 

δημ. σύμβουλος εκλεγμένος με τη « Λαϊκή Συσπείρωση» μέλος στο Δ.Σ του Πνευματικού Κέντρου από την αντιπολίτευση. 
                                         ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7-11-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου