Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ :Τι σχεδιάζουν Ευρωπαϊκή Ενωση - Κυβέρνηση


Α. ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Συνταγές πολύμορφης ενίσχυσης του κεφαλαίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκρότησε Ομάδας Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα, με την οποία και παροτρύνουν την εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων του ΟΟΣΑ, μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, «αλλαγές» στο ασφαλιστικό σύστημα, συνταγές για το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ενίσχυσης του κεφαλαίου κ.ά.
Τι περιλαμβάνει : 
Η 6η έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα περιλαμβάνει και τα παρακάτω:
Η Ομάδα Δράσης βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση και για παραπέρα «απελευθερώσεις επαγγελμάτων», αναφέροντας συγκεκριμένα τεχνικούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους.
Ασφαλιστικό σύστημα: Η έμφαση δίνεται στη «μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που συνδέεται με τα καθεστώτα επαγγελματικών συντάξεων». Σε αυτό το πλαίσιο και από κοινού με την Τράπεζα της Ελλάδας συνεχίζονται οι συζητήσεις για την εφαρμογή «συστημάτων ασφάλισης/συντάξεων βάσει των ενισχυμένων απαιτήσεων του ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου», που προωθεί μορφές ιδιωτικής ασφάλισης, άρα συζητούν για προώθηση της διαδικασίας ιδιωτικής ασφάλισης, που θα ενισχύσει τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Δημόσια Διοίκηση: Προαναγγέλλουν το μόνιμο καθεστώς αξιολόγησης κρατικών φορέων, υπηρεσιών και υπαλλήλων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στις «βασικές αναμενόμενες εξελίξεις» συγκαταλέγεται η «έγκριση διετούς στρατηγικής διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων». Αυτή η προοπτική σημαίνει οριστική κατάργηση της μονιμότητας, απολύσεις και αντεργατικές εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο.
Συστήματα «μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης» προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργοδοτών. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκονται σε συζητήσεις με το υπουργείο Παιδείας προκειμένου «να ενισχυθεί η σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας». Για το συγκεκριμένο θέμα συνδιαλέγονται και με το υπουργείο Εργασίας για τη «βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και σύνδεσης με το πρόγραμμα Εγγύηση για τη νεολαία», δηλαδή κονδύλια της ΕΕ που θα δοθούν στους εργοδότες, άρα προσφορά τζάμπα εργασίας ως μέτρο τόνωσης της κερδοφορίας τους, στο όνομα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.

           Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υψηλόβαθμοι παράγοντες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αναφέρονται σε σχεδιασμούς σύνδεσης των μισθών με την αξιολόγηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, γίνεται ξανά λόγος για «εξορθολογισμό» των αμοιβών στο δημόσιο τομέα και για περικοπές που αφορούν σε κατηγορίες «μη μισθολογικών αμοιβών», για τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται και η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου