Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Βαθαίνει η επιχειρηματική λειτουργία των δήμων

ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητείται από χτες το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών», με το οποίο γίνονται προσαρμογές στον «Καλλικράτη». Συνοπτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει:
  • Την ιδιωτικοποίηση των τομέων της καθαριότητας, του φωτισμού και γενικά όποια υπηρεσία θεωρείται ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, κοινόχρηστοι χώροι κ.ά. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημόσιων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα». Δηλαδή, οι δήμοι θα μπορούν να βάζουν και ενέχυρο τα ίδια τα τέλη.
  • Εξασφάλιση του δικαιώματος στον δήμαρχο να μετακινεί προσωπικό του δήμου, των δημοτικών ιδρυμάτων, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων που συμμετέχει και των δημοτικών επιχειρήσεων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των παραπάνω φορέων. Η μετακίνηση του υπαλλήλου μπορεί να διαρκεί πέντε χρόνια και να παρατείνεται για άλλα πέντε.
  • Μείωση, από δύο σε ένα μήνα, του χρόνου κατά τον οποίο δεν επιτρέπονται προεκλογικά προσλήψεις και αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, διευκολύνοντας τις απολύσεις όσων είναι σε διαθεσιμότητα.
  • Σε περίπτωση που δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο δεν εκλέξει το λεγόμενο «Συμπαραστάτη του δημότη και του επιχειρηματία» (προβλεπόταν από τον«Καλλικράτη») για τρεις ψηφοφορίες, τότε επιβάλλεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους χρωστούν στους δήμους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Ρύθμιση που σύμφωνα με το νομοσχέδιο γίνεται για να αυξήσουν τα έσοδά τους οι δήμοι, «λόγω των ιδιαίτερων δημοσιονομικών αναγκών».
Συμπερασματικά το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων τομέων του δήμου για όποια υπηρεσία είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι δήμοι θα βάζουν ως ενέχυρο τα μελλοντικά τους έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, θα υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες που θα αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις θα εισπράττουν κατευθείαν από τη ΔΕΗ τα εγγυημένα έσοδα.


                                         ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 27/3/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου