Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΠΕΑ)

           
           

    ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
                     &  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις εκλογές του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας (Σ.Υ.Π.Ε.Α.), που έγιναν την Παρασκευή 13 Νοέμβρη 2015, για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στο Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ και στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Α) για Δ.Σ. και Ε.Ε.:
Ψήφισαν  101 μέλη,
βρέθηκαν 98 ψηφοδέλτια έγκυρα και 3 άκυρα και έλαβαν:

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:       46 και 3 έδρες
ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ & ΣΥΝ/ΕΝΟΙ:             34 και 2 έδρες
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:   18 και 2 έδρες


Η Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων έλαβε τη δεύτερη έδρα, ύστερα από κλήρωση με την Αυτόνομη Κίνηση Εργαζομένων, αφού είχαν ίδιο διαθέσιμο υπόλοιπο, δεδομένου ότι ο Συνδυασμός «Ταξική Συσπείρωση Εργαζομένων και Συνεργαζόμενοι», που με βάση τις ψήφους έπαιρνε την έδρα, δεν είχε υποψήφιο για τη διεκδίκηση της.

Αναλυτικά οι ψήφοι των υποψηφίων:

1. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
1. Σελιμά Στέλλα του Βασιλείου               34 (εκλέγεται)
2. Βέλλιος Κώστας του Επαμεινώνδα     26 (εκλέγεται)
3. Κολοβού Γεωργία του Χρήστου          17 (εκλέγεται) 
4. Θεοφιλάτος Θωμάς του Αθανασίου    17
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
1. Λιάγκας Παναγιώτης του Κων/νου      20 (εκλέγεται)
2. Σταμούλη Αθηνά του Μάρκου             18 (εκλέγεται)

2. ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
1. Λιάπης Μιλτιάδης του Χαράλαμπου      30 (εκλέγεται)
2. Χήρα-Γκούμα Μάγδα 
του Νικολάου      18 (εκλέγεται)
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
1. Μουτοπούλου Όλγα του Σεραφείμ        24 (εκλέγεται)3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

1. Τασολάμπρου Αγγελική του Κων/νου   15 (εκλέγεται)
2. Τούρκας Παναγιώτης του Ιωάννη         15 (εκλέγεται)
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
(δεν είχαν υποψήφιο)

Β) για Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ:
Ψήφισαν  92 μέλη,
βρέθηκαν 90 ψηφοδέλτια έγκυρα και 2 άκυρα και έλαβαν:

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:      41 και 2 έδρες
ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ & ΣΥΝ/ΕΝΟΙ:            32 και 2 έδρες
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:  17 και 1 έδρα


Αναλυτικά οι ψήφοι των υποψηφίων:

1. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Βέλλιος Κώστας του Επαμεινώνδα            28 (εκλέγεται)
2. Σελιμά Στέλλα Βασιλείου                            28 (εκλέγεται)
3. Θεοφιλάτος Θωμάς του Αθανασίου           17
4. Κολοβού Γεωργία του Χρήστου                 14

2. ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1. Λιάπης Μιλτιάδης του Χαράλαμπου            27 (εκλέγεται)
2. Μουτοπούλου Όλγα του Σεραφείμ              20 (εκλέγεται)
3. Χήρα-Γκούμα Μαγδαληνή του Νικολάου    14

3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Τούρκας Παναγιώτης του Ιωάννη              14 (εκλέγεται)
2. Τασολάμπρου Αγγελική του Κων/νου        12


Γ) για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία:
Ψήφισαν  92 μέλη, 

βρέθηκαν 88 ψηφοδέλτια έγκυρα και 4 άκυρα και έλαβαν:

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:        36 και 2 έδρες
ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ & ΣΥΝ/ΕΝΟΙ:              31 και 2 έδρες
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:    21

Αναλυτικά οι ψήφοι των υποψηφίων:


1. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Σελιμά Στέλλα του Βασιλείου                         29 (εκλέγεται)
2. Βέλλιος Κώστας του Επαμεινώνδα               25 (εκλέγεται)
3. Κολοβού Γεωργία του Χρήστου                    15
4. Θεοφυλάτος Θωμάς του Αθανασίου             14

2. ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1. Λιάπης Μιλτιάδης του Χαράλαμπου             27 (εκλέγεται)
2. Μουτοπούλου Όλγα του Σεραφείμ               18 (εκλέγεται)
3. Χήρα-Γκούμα Μαγδαληνή του Νικολάου     14

3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Τούρκας Παναγιώτης του Ιωάννη                  16
2. Τασολάμπρου Αγγελική του Κωνσταντίνου   16

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα εκλέγονται κατά σειρά:


Για το Δ.Σ. (ΕΔΡΕΣ 7)

1. Σελιμά Στέλλα του Βασιλείου με                  34
2. Λιάπης Μιλτιάδης του Χαράλαμπου με       30
3. Βέλλιος Κώστας του Επαμεινώνδα με         26
4. Χήρα-Γκούμα Μάγδα του Νικολάου με       18
5. Κολοβού Γεωργία του Χρήστου με             17
6. Τασολάμπρου Αγγελική του Κων/νου με    15
7. Τούρκας Παναγιώτης του Ιωάννη με          15

Για Ε.Ε.: (ΕΔΡΕΣ 3)

1. Μουτοπούλου Όλγα του Σεραφείμ με         24
2. Λιάγκας Παναγιώτης του Κων/νου με         20
3. Σταμούλη Αθηνά του Μάρκου με                18

Για το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ: (αντιπρόσωποι 5)

1. Βέλλιος Κώστας του Επαμεινώνδα με         28
2. Σελιμά Στέλλα του Βασιλείου με                  28
3. Λιάπης Μιλτιάδης του Χαράλαμπου με       27
4. Μουτοπούλου Όλγα του Σεραφείμ με         20
5. Τούρκας Παναγιώτης του Ιωάννη με          14

Για την ΟΣΥΑΠΕ: (αντιπρόσωποι 4)


1. Σελιμά Στέλλα του Βασιλείου με                 29
2. Λιάπης Μιλτιάδης του Χαράλαμπου με      27
3. Βέλλιος Κώστας του Επαμεινώνδα με       25
4. Μουτοπούλου Όλγα του Σεραφείμ με        18

                                       Μεσολόγγι 16-11-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου