Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Καταγγελία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών

    
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η     Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η   
                       Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν

     της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού  Σώματος           Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κιν.. 6976860551 - 6973353676-6972929122-697449969- 6972202605, web site: www.eakp.gr, Email: info@eakp.gr

                                                      ΠΑΤΡΑ 31-08-2013

                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από τις 16 Ιουλίου 2013 διενεργείτε από την Διοίκηση Π.Υ. Ζακύνθου διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε συνάδελφο, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία του νομού και παράλληλα είναι εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ένωσης μας.
Η διαδικασία άσκησης πειθαρχικού ελέγχου ξεκίνησε αφού υπέβαλε Δ.Υ. αναφορά προς τη διοίκησή του, με την οποία ενημέρωνε για βλάβες πυροσβεστικών οχημάτων, λειτουργώντας στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις του Π.Δ. 210/92 Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, το δικαίωμα του αναφέρω στις αρχές.
Η διαδικασία αυτή διευρύνθηκε και εντάθηκε με την κλήση του σε νέα απολογία στις 27 Αυγούστου 2013, έπειτα από τις τοποθετήσεις του σε τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης μαζί με τον πρόεδρο του σωματείου μας, σχετικά με την άρνηση της διοίκησης Π.Υ. Ζακύνθου να χορηγήσει στοιχεία και έγγραφα, τα οποία είχαν ζητηθεί από την Ένωση μας ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας.
Τα έγγραφα αυτά αφορούσαν αντίγραφα υποβαλλόμενων Δ.Υ. αναφορών σχετικά με την έλλειψη προσωπικού και με προβλήματα που παρουσιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και αντίγραφα εγγράφων σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της διοίκησης.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει τη συγκεκριμένη ενέργεια της Διοίκησης Π.Υ. Ζακύνθου, ενέργεια που αποτελεί, ξεκάθαρα, ευθεία παρέμβαση σε συνδικαλιστική δράση, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων, ενώ παράλληλα κινείται στα πλαίσια των προθέσεων και των σχεδιασμών της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας, για την φίμωση του συνδικαλιστικού κινήματος.
Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε:
 Το προεδρείο της Ένωσης μας να εξαγγείλει άμεσα, κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Δ.Π.Υ. Ζακύνθου και την Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, και να απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης και στήριξης, σε τοπικά συνδικάτα και σωματεία εργαζομένων από άλλους κλάδους, απαιτώντας από την Διοίκηση να σταματήσει την πειθαρχική δίωξη του συναδέλφου.
 Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να προχωρήσει άμεσα σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη καθώς και στο Αρχηγείο Π.Σ.
 Ο νομικός σύμβουλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
Η παραπάνω εξέλιξη, δείχνει το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Ένα μέλλον που θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το φόβο και την τρομοκρατία, γι’ αυτό το λόγο χρειαζόμαστε σωματεία μαζικά – αγωνιστικά και με μέλη ενεργά.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα και προς πάσα κατεύθυνση, ότι ως παράταξη με ταξικό προσανατολισμό, θα παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για την προστασία και την αγωνιστική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος στον χώρο μας και καλούμε όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική επαγρύπνηση και εγρήγορση, πυκνώνοντας τις γραμμές της Ε.Α.Κ.Π., με στόχο την ανατροπή των αρνητικών συνεπειών για τα συμφέροντα τους.

             ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου