Πολύ υψηλό είναι το επίπεδο της Κούβας στους δείκτες που αφορούν στην υγεία, την εκπαίδευση και την εξάλειψη της φτώχειας, όπως δείχνει έκθεση που δημοσίευσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Σύμφωνα με αυτή, η Κούβα έχει καταφέρει να εκπληρώσει πολλούς από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει λόγω του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Το 2012 το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στο νησί ήταν 4,6 ανά 1.000 γεννήσεις, το χαμηλότερο στη Λατινική Αμερική. Επίσης, στην Κούβα ο λαός έχει ελεύθερη και καθολική πρόσβαση στη δημόσια υγεία και στα διάφορα προγράμματα εμβολιασμού, επιτρέποντας έτσι την πρόληψη του πληθυσμού από 13 ασθένειες.
Παρά τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον αποκλεισμό των ΗΠΑ για την απόκτηση πόρων και τεχνολογιών, η χώρα διεύρυνε την έρευνά της και ανέπτυξε εμβόλια για διάφορες ασθένειες όπως για τη χολέρα, τον δάγκειο πυρετό και τον ιό HIV. Ακόμα, έδωσε προτεραιότητα στις ασθένειες και στις ιατρικές ειδικότητες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, της καρδιολογίας, των μεταμοσχεύσεων οργάνων και της νεφρολογίας.
Τα τελευταία χρόνια, το εθνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του AIDS είχε αξιοσημείωτα επιτεύγματα, με μειωμένο το ποσοστό θνησιμότητας και των καθυστερημένων διαγνώσεων. Η Κούβα έχει φθάσει επίσης και τον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας, έχει προωθήσει την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και έχει επιτύχει την επίτευξη της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εχει επίσης επικυρώσει τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών.
Τέλος, το 2011, με έκθεση της η Unesco, αναγνωρίζει πως η Κούβα κατέχει το πιο υψηλό μορφωτικό επίπεδο της Καραϊβικής και την κατατάσσει 14η στον κόσμο.