Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Για την επαναχορήγηση αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών


Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                                                               Αθήνα, 26 /10 /2016
                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 103

Προς
                                                                 Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ΚΥΑ για την επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των   
           Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας.

Σχετικά: α)Το υπ’ αριθμ. 35/13-7-2016 έγγραφό μας.
             β)Το υπ’ αριθμ. 2/68940/ΔΕΠ/7-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου
             Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Δ/νση
             Δημοσιονομικής Πολιτικής, Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων θεωρούμε αναγκαία την άμεση σύνταξη από μεριάς σας και έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει την αποζημίωση  των  υπαλλήλων των Περιφερειών - μελών των εξεταστικών επιτροπών, για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας, του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011, καθώς και των  υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις, μεταποιητικών δραστηριοτήτων, του άρθρου 26 του Ν.3982/2011.
Είναι ανεπίτρεπτη η αναστάτωση και ταλαιπωρία που δημιουργείται στους πολίτες και στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειών, διότι:
α) Οι επιτροπές εξετάσεων και οι επιθεωρήσεις γίνονται πια εντός κανονικού ωραρίου, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να αποψιλώνονται από προσωπικό και να μην υπάρχει υπάλληλος να εξυπηρετήσει το κοινό. Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα, είναι μέλη και άλλων επιτροπών και αναγκάζονται να απουσιάζουν και άλλες ημέρες.
β) Για τις επιτροπές εξετάσεων και τις επιθεωρήσεις προβλέπονται από την νομοθεσία και σαφείς χρονικές προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται για την ολοκλήρωσή τους και προβλέπονται ακόμα και κυρώσεις για αυτό (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 3982/2011). Έτσι οι συνάδελφοι αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από καθεστώς μεγάλης πίεσης, προκειμένου να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
γ) Για την μετακίνησή τους οι υπάλληλοι αναγκάζονται να επωμίζονται το κόστος μεταφοράς τους, καθόσον τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα διατίθενται ελάχιστες φορές. Συνήθως επίσης για τις επιτροπές εξετάσεων, για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα έχει συσταθεί μια για κάθε Περιφέρεια, οι υπάλληλοι μετακινούνται υποχρεωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα της Υπηρεσίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα που έχει ορισθεί η έδρα των εξετάσεων και πολλές φορές συνεδριάζουν και πέραν του κανονικού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να επισπεύσετε την σύνταξη και έκδοση της ΚΥΑ που απαιτείται για την αποζημίωση των υπαλλήλων.-

Κοιν/ση:
  1. Υπουργό Οικονομικών
  2. ΕΝΠΕ
  3. Περιφερειάρχες της χώρας
  4. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου