Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Αποφάσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1, 30200
Τηλ.: 2631361217, e-mail: tld1@aitnia.pde.gov.gr
          Αποτέλεσμα εικόνας για συπεα                                   

                          
                                      Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 20-9-2016

                                                             

                                                         αριθμ. πρωτ.: 86

                                                                             

                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 20ης Σεπτέμβρη 2016.
    

                   Το Δ.Σ του Σ.Υ.Π.Ε.Α. σε συνεδρίαση του, την Τρίτη 20 Σεπτέμβρη 2016, παρόντων όλων των μελών του, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:           1.     Καλεί την Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΔΕ, να εργαστεί με γνώμονα τα συμφέροντα των πολιτών και των υπαλλήλων, πράγμα που σημαίνει ότι καταργήσεις δομών που εξυπηρετούν πολίτες, εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και οποιαδήποτε απαξίωση (είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο) του έργου ή της επιστημονικής κι επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και  η στελέχωση των υπαρχόντων δομών, με νέο μόνιμο και επαρκές προσωπικό, πρέπει να αποτελεί το βασικό σκοπό της Ομάδας Εργασίας που θα πρέπει άμεσα να γνωστοποιήσει σε όλους τους συλλόγους υπαλλήλων της ΠΔΕ τις θέσεις της, αλλά και τις μέχρι τώρα ενέργειες της για το ζήτημα αυτό.

2.     Καλεί την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας να υλοποιήσει άμεσα την θεσμοθετημένη υποχρέωση της για μηνιαίες προγραμματισμένες συναντήσεις με το Δ.Σ. του συλλόγου με σκοπό την αλληλοενημέρωση και την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται. Επίσης να απαντήσει στα έγγραφα του, με αριθμούς πρωτοκόλλου 48/22-10-2014 και 48/12-4-2016, που επισυνάπτουμε, με τα οποία θέτονται αιτήματα του συλλόγου και συναδέλφου και τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντηθεί. Για τις υπερωρίες και με δεδομένη την τεράστια έλλειψη προσωπικού, το Δ.Σ. θέτει θέμα διεύρυνσης της κατανομής στο ανώτερο όριο ωρών μηνιαία για όλους, εκτός ειδικών και προφανών περιπτώσεων. Επιπλέον όσον αφορά  τις μετακινήσεις προσωπικού θα πρέπει να υπάρχει  διαφανής, αξιόπιστος και κοινά αποδεκτός τρόπος που αυτές θα γίνονται, να ακολουθηθούν δηλαδή οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε ζητήσει, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών αλλά κι αισθήματα αδικίας μεταξύ των συναδέλφων.

3.     Τέλος αποφάσισε να τακτοποιήσει μέρος της οφειλής του συλλόγου προς την ΟΣΥΑΠΕ, λόγω του ότι η παρακράτηση των εισφορών των μελών από τη μισθοδοσία άρχισε πρόσφατα, με προοπτική την εξόφληση της σε εύλογο χρονικό διάστημα.

     Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα γράφτηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό κι έληξε η συνεδρίαση.               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                 

   ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ                        ΜΙΛΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου