Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Αποφάσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

     ΣΥΛΛΟΓΟΣ               Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 3-3-2017       ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                     αριθμ. πρωτ.:        14    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                 
    ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διοικητήριο,  Κύπρου 1,
 Μεσολόγγι, 30200
 Τηλ.: 2631361217                                                  
 e-mail: tld1@aitnia.pde.gov.gr                              
                                                    
       
Προς Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας  κ. Χριστίνα Σταρακά


      Κοινοποίηση:  1. Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε.
           2. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
                           3. Προϊσταμένους Διευθύνσεων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
                             4. Μ.Μ.Ε.
                             5. Συλλόγους Υπαλλήλων Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε συνεδρίαση του στις 22-2-2017 αποφάσισε τα εξής:
 1. Να συμμετέχει σε κοινή σύσκεψη με το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. και τους εργαζομένους στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αγρινίου με θέμα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος (δημιουργία τμήματος με ημερομηνία λήξης - μετακινήσεις σε αυτό κ.α.)  και να εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
 2. Να αναδείξει, με κάθε μορφής δημοσιότητα, τις συνέπειες του νέου οργανογράμματος και στο θέμα της μεταφοράς των οικονομικών υπηρεσιών, στην έδρα, που έχουν ήδη γίνει ορατές. Η υποβάθμιση και μείωση των αρμοδιοτήτων έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υπαλλήλων δυο ταχυτήτων, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τη γραφειοκρατία,  την αγανάκτηση των προμηθευτών και των πολιτών σε συνδυασμό με το τεράστιο πλήγμα που αποτελεί για το νομό η κατάργηση κάθε έννοιας αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ., που με ιδιαίτερο ζήλο και πρωτοπορώντας υλοποιεί η περιφέρεια.
 3. Να απαιτήσει από την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας να υλοποιήσει το χρονίζον αίτημα του συλλόγου για παραχώρηση γραφείων εντός του Διοικητηρίου και παράλληλα να διατυπώσει την άποψη ότι η τυπολατρία που ακολουθείται όσον αφορά τις ζητούμενες διευκολύνσεις συναδέλφων από το Αγρίνιο, μελών του Δ.Σ., για να μπορούν να συμμετέχουν σε ελάχιστες συνεδριάσεις που απαιτείται στο Μεσολόγγι, είναι προσχηματική και ουσιαστικά παρεμποδίζει την άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.
 4. Να ζητήσει να υλοποιηθούν τα παρακάτω αιτήματα:
  • Να γίνει αποδεκτή η πρόταση της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΑΠΕ), που κατατέθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, για τη νομική στήριξη των υπαλλήλων των περιφερειών και όχι η αντίστοιχη της ΕΝΠΕ που δεν λύνει το πρόβλημα και επιπλέον να ζητήσει την καταβολή των εξόδων των δηλώσεων πόθεν έσχες και κάθε άλλης δαπάνης, που προκαλεί σ’ αυτούς οικονομική επιβάρυνση, ως απόρροια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
  • Από την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας να θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην ΕΝΠΕ και στην κυβέρνηση, το θέμα των συναδέλφων μερικής απασχόλησης ΙΔΑΧ, που υφίστανται μια τελείως άδικη μεταχείριση, ώστε με νομοθετική ρύθμιση, να ισχύσει και για αυτούς ότι ισχύει στους ΟΤΑ ά βαθμού με το άρθρο 8, του νόμου 4368/2016.
  • Νομοθετική ρύθμιση ώστε οι υπάλληλοι των Περιφερειών (και γενικότερα του δημοσίου και των ΟΤΑ) να μην υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων παραβόλων για ανανέωση / απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης, χειριστών κ.λ.π, εφόσον αυτή θα πραγματοποιείται για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας (ή του φορέα) ή εναλλακτικά να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τις Περιφέρειες (ή από τον φορέα).
  • Νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης και τη χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης στους εξεταστές όσο και σε όσους εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο.
  • Επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις δηλώσεις  κωλύματος ή δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων σε υπηρεσίες με λιγότερους των 21 εξεταστών.
  • Επαναλειτουργία των μικτών κλιμακίων ελέγχου και ρύθμιση της αποζημίωσης των συναδέλφων που μετέχουν σ’ αυτά.
  • Κατάργηση της ρύθμισης, του νόμου 4439/2016,  με την οποία χαρακτηρίζεται ως αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα ή όποια καθυστέρηση σε χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
  • Έκδοση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει την αποζημίωση των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης - μελών των εξεταστικών επιτροπών, για την απόκτηση άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας, του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 καθώς και των υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.
  • Προσλήψεις μόνιμου και με σταθερή σχέση εργασίας προσωπικού γιατί μόνο αυτές είναι ικανές  να επιλύσουν τα προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών και όχι οι προσλήψεις ΙΔΟΧ με ελαστικές σχέσεις εργασίας και η εκμετάλλευση της εργασίας των σπουδαστών που κάνουν πρακτική άσκηση ή αυτών της μαθητείας ΟΑΕΔ.
  • Η διαδικασία επιλογής των συναδέλφων που θα παρέχουν υπηρεσίες σε περιπτώσεις εκλογών, πέραν όσων είναι εκ του νόμου αρμόδιοι, να γίνεται με αντικειμενικό κι αδιάβλητο τρόπο που θα περιλαμβάνει ακόμα και  κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση πως είναι μια αδιαφανής πρακτική που στόχο έχει να βολέψει μόνο και μόνο τα «δικά μας παιδιά».
 5. Να απαιτήσει τέλος να λειτουργήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ώστε να σταματήσει η προώθηση στην διοικητική ιεραρχία των όποιων προσωπικών επιλογών. Μέχρι τότε πρέπει να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο νόμο 3528/2007 και στην εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ και επιπλέον να μη μοριοδοτείται ο χρόνος αναπλήρωσης των προϊσταμένων με ανάθεση, όπως επίσης να μη ισχύσει η αξιολόγηση και η συνέντευξη που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την αναξιοκρατία.
  Η πλειονότητα των παραπάνω αποφάσεων είναι πλήρως εναρμονισμένες με σχετικές της ΟΣΥΑΠΕ, που έχουν προηγηθεί και οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους και στα μέλη του συλλόγου και κατατίθενται προκειμένου να γνωστοποιηθούν άμεσα οι ενέργειες που σκοπεύουν να κάνουν, οι υπηρεσιακοί και αιρετοί παράγοντες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την επίλυση των προαναφερομένων προβλημάτων.


                                               Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ε.Α.
                        
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Κώστας Βέλλιος                       Μίλτος Λιάπης                          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου