Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Στις 22 Μάρτη η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία Δημοσίου Αιτ/νίας
ΚΟΙΝ: ΑΔΕΔΥ, ΜΜΕ
Ι.Π. Μεσολογγίου 9/2/2017
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΝΤ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΗ 2017


Με απόφαση της ΕΓ του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας η σύγκληση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων για εκλογή νέας ΕΓ και ΕΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις 5.00 μμ στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου.
Στη Συνέλευση καλούνται να συμμετάσχουν με τους αντιπροσώπους τους όλα τα πρωτοβάθμια συνδικάτα εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού της Αιτωλοακαρνανίας. Οι αντιπρόσωποι προσέρχονται στη συνεδρίαση με αντίγραφα πρακτικών εφορευτικής επιτροπής στα οποία πιστοποιείται η εκλογή τους (άρθρο 6-γ.)
Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας παρακαλούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να αποστείλουν τα αντίγραφα των πρακτικών που πιστοποιούν την εκλογή των αντιπροσώπων τους τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 είτε με FAX στο 2631027125 (υπόψη κ. Λιάπη) είτε με email στο adedyait@gmail.com
Όσα λοιπόν από τα πρωτοβάθμια συνδικάτα δεν έχουν προχωρήσει στην εκλογή αντιπροσώπων για το ΝΤ θα πρέπει να το πράξουν εγκαίρως.
Σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων ισχύει το παρακάτω άρθρο 3 του κανονισμού λειτουργίας των ΝΤ της ΑΔΕΔΥ.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
α.- Η Συνέλευση των αντιπροσώπων του Νομαρχιακού Τμήματος συγκροτείται από τους αντιπροσώπους οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της αντίστοιχης οργάνωσης με το σύστημα της απλής αναλογικής (Ν. 1264/82) και με τη διαδικασία των επομένων παραγράφων.
β.- Για κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντα μέλη εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου και Λάρισας ένας αντιπρόσωπος αντιστοιχεί σε κάθε σαράντα (40) ψηφίσαντα μέλη. Αν από τη διαίρεση του συνόλου των ψηφισάντων με το εκλογικό μέτρο (είκοσι και σαράντα αντίστοιχα) προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του εκλογικού μέτρου τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος.
γ.- Με έναν αντιπρόσωπο εκπροσωπούνται και οι οργανώσεις των οποίων ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων στο συγκεκριμένο Νομό είναι ίσος με το 1/3 του εκλογικού μέτρου.
δ.- Την ευθύνη για τη διαδικασία της εκλογής των αντιπροσώπων έχει το Δ.Σ. της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης.
ε.- Στην περίπτωση της παρ. β΄ του άρθρου 1 η εκλογή γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν στο συγκεκριμένο Νομό. Εφόσον πρόκειται για εκλογή σε Νομό εκτός της έδρας της οργάνωσης την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής επιτροπή που εξουσιοδοτείται ειδικώς από το Δ.Σ. της οργάνωσης. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διακρίσεις της παρ. β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου.
στ.- Στη συνέλευση των αντιπροσώπων του Τμήματος συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που υπηρετούν στο συγκεκριμένο Νομό.
ζ.- Η θητεία των αντιπροσώπων του Τμήματος είναι τριετής.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
            
            
       Γιώργος  Καραμητσόπουλος                Μίλτος Λιάπης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου