Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση σωματείου εργαζομένων ΔΕΥΑ Αγρινίου

           

Τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε τόσο στον έντυπο όσο
και στον ηλεκτρονικό τύπο διάφορα δημοσιεύματα για
κλείσιμο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και απόλυση του 
προσωπικού της.
Σύμφωνα με τη 588/12 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από 
τον υπουργό εσωτερικών (έγγραφο Υπουργείου 
Εσωτερικών 45247/12/29-7-13) η λύση των Δημοτικών...
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης συντελείται
με σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Και πάντα αυτό γίνεται 
όταν συντρέχουν λόγοι όπως υπερχρεωμένη και προβληματική.
Επειδή λοιπόν φαίνεται ότι είναι κακό σήμερα να 
είσαι υγιής επιχείρηση, όπως η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, περιμένουμε την 
επίσημη τοποθέτηση των αρμοδίων, 
κ. Δημάρχου, κ.Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α.Α., Διοικητικού 
Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α. και Δημοτικού Συμβουλίου 
Αγρινίου αν υπάρχει θέμα κλεισίματος της επιχείρησης
 και αν ναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.
                     
                    Αγρίνιο 2/12/2013
           

   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
            
Αναδημοσίευση από  NEWS PRESS AGRINIO 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου