Με ταχείς ρυθμούς προωθεί η συγκυβέρνη
ση ένα κράτος όπως το θέλει η αγορά
                 
          
Με ταχύτατους ρυθμούς προωθεί η συγκυβέρνηση τη συρρίκνωση του κράτους, τόσο στις δομές, όσο και στο προσωπικό, καθώς στο τέλος του 2013 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των φορέων, υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Δημοσίου. Πρόκειται για μια ριζική αναδιάρθρωση του κράτους, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κρίση και οι προσπάθειες εξόδου από αυτήν προς το συμφέρον του κεφαλαίου, ενώ το λεγόμενο κοινωνικό κράτος εξαφανίζεται και οι υπηρεσίες με κοινωνική σημασία παραδίδονται πλήρως στους ιδιώτες επιχειρηματίες.
Μέχρι τα μέσα Φλεβάρη θα έχει κριθεί από το ΑΣΕΠ ποιοι από τους 2.500 υπαλλήλους που έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα θα μετακινηθούν σε νέες θέσεις. Η κατάρτιση των σχετικών πινάκων θα γίνει με βάση υπουργική απόφαση που αναμένεται να υπογραφεί άμεσα από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκη και στη συνέχεια το ΑΣΕΠ θα αξιολογήσει τους εργαζόμενους και θα κρίνει τη μετακίνησή τους.
Ήδη έχουν εγκριθεί τα νέα οργανογράμματα δύο πιλοτικών υπουργείων (Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Περιβάλλοντος). Σύμφωνα με αυτά, η συρρίκνωση των δομών και των οργανικών μονάδων της κεντρικής διοίκησης υπερβαίνει το 50%, ενώ οι δομές και οι οργανικές μονάδες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης συρρικνώνονται από 60%-65%. Στόχος είναι τα νέα οργανογράμματα 10 υπουργείων να έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί περί τα τέλη Γενάρη. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των φορέων κάτω από την κεντρική διοίκηση, παράλληλα με την αξιολόγηση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση δομών, την κατάργηση οργανικών θέσεων και το προσωπικό που θα πλεονάζει (υπολογίζεται σε πάνω από 40.000 για το 2013) και θα μπει στο περιβόητο πρόγραμμα της κινητικότητας - διαθεσιμότητας.

                                         902.gr