Τρίτη 19 Απριλίου 2011

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 
              ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ                      
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ        

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ψηφίστηκε στην 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (7/4/2011) κατά πλειοψηφία (μόνο  από τη δημοτική αρχή) ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Θεωρούμε άκρως αντιδεοντολογικό  η δημοτική πλειοψηφία (που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το 25% περίπου του πληθυσμού) να μην προβληματίζεται από την άρνηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης να συμμεριστεί τις προτάσεις της και να προχωρά στην ψήφιση τόσο σημαντικών θεμάτων.

 

Α . ΤΑ ΕΣΟΔΑ  προϋπολογίζεται να προέλθουν από:
   
1) Τα μισθώματα ακινήτων και Ιχθυοτροφείων Μισθώματα ακινήτων:  50.000,00 €  
2)  Ιχθυοτρoφεία. Κυρίως Κλείσοβας & Βορείου & Νοτίου Διαύλου    75.000,00 €                                   
3)  Δικαιώματα από Ιχθυοτροφεία:    41.000,00  €
4)  Δικαιώματα από Αλυκές Άσπρης (Ποσοστό 3% επί των πωλήσεων)  80.000,00  €  
5) Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων  Προϋπολογίζουμε: 12.500,00 €
6) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού , είσπραξη του Δημοτικού φόρου ,Δημοτικά Τέλη (300.000,00 € )
 7) Η τακτική Οικονομική ενίσχυση  (7.992.000,00 €).
 8) Το τακτικό τέλος 0,5 % επί των ακαθαρίστων 50.000,00 €.
 9) ΣΑΤΑ 2011(1.309.702,77 €),   σύν 284.267,26 €     =         1.593.000 €  
10)  Βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα   (αν εισπραχθούν) 3.926.700  
11)Το Χρηματικό υπόλοιπο  που δόθηκε από την Ταμειακή Υπηρεσία με κλείσιμο μηνός Δεκεμβρίου 2010 ( 31-12-2010) και ανέρχεται στο ποσό των 1.217.497,08 €
Το συνολικό ποσό εσόδων είναι περίπου 20.000.000 € 
(με ερωτηματικό αν θα εισπραχθεί, λόγω περικοπών της τακτικής επιχορήγησης από την κυβέρνηση κατά 10% και αν τα βεβαιωθέντα έσοδα εισπραχθούν).
Οι έκτακτες επιχορηγήσεις (που είναι και ο μεγαλύτερος όγκος)  συνολικά είναι 67.454.000 € που πρέπει να σημειωθεί και στα προηγούμενα χρόνια που κατά τους κυβερνώντες «η Ελλάδα ήταν ισχυρή» η απορροφητικότητα ήταν πολύ χαμηλή , (2010 εισπράχτηκαν  μόνο 2.037.502 ευρώ). Μπορούμε να φανταστούμε στη σημερινή οικονομική κατάσταση που σταματούν όλα τα έργα ποια απορροφητικότητα θα υπάρξει. Αναλυτικά:
 31.799.500,00 € απο ΕΣΠΑ,
 24.211.807,00 € απο ΕΠΠΕΡΑΑ,
 2.412.927,26 € απο ΕΛΛΑΔΑ,
 1.305.750,90 € από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ,
 1.331.500,83 € από ΟΣΚ ,
 150.000,00 € απο ΕΤΕΡΠΣ,
 937.000,00 € από LEADER αλιείας
350.000,00 € από πρόγραμμα INTERREG κ.λ.π.
Σημείωση: Όποια από τα παραπάνω ποσά εκταμιευτούν αφορούν έργα στα οποία θα  πρέπει να συμμετέχει και ο δήμος με ίδια έξοδα σε ποσοστό περίπου 20%, άρα έχουμε επιπλέον αύξηση των εξόδων.
 Β.   ΤΑ ΕΞΟΔΑ προϋπολογίζονται ως εξής:
     ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8.171.771,00
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.976.967,63
Παροχές τρίτων
1.762.546,48
Φόροι - Τέλη
23.300,00
Λοιπά γενικά έξοδα
535.300,00
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
548.082,09
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
950.488,00
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
9.375.502,23
Λοιπά έξοδα            19.000,00

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ   ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ               23.362.957 
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Και στην περίπτωση που όλα προχωρήσουν κανονικά στα έσοδα   το χρέος στο δήμο θα είναι της τάξης των (3) τριών εκατομμυρίων. Αν συνυπολογίσουμε και τα υπόλοιπα χρέη  του δήμου, που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα είναι γιατί   καμία διαδικασία διαφάνειας στην παράδοση παραλαβή των οικονομικών των τριών δήμων δεν έγινε ( υποχρεώσεις προς ΔΕΥΑ, προς Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων , Δημοτική Αλυκή, κ.τ.λ)..
    ( Θα μπορούσε να γίνει η παράδοση παραλαβή σε ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο με τις οικονομικές υπηρεσίες του κάθε δήμου να παρουσιάσουν την οικονομική κατάσταση και οι πρώην δήμαρχοι  και οικονομικοί αντιδήμαρχοι να αιτιολογήσουν τα στοιχεία ).
 Συμπεραίνουμε ότι το χρέος του δήμου είναι τεράστιο και άρα δύσκολη η διαχείρισή του που καθιστά προβληματική τη λειτουργία του δήμου.
                            
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΤΑΨΉΦΙΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
Γιατί είναι ριζικά αντίθετη με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση (με τη σύμφωνη γνώμη και της Ν.Δ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΝ και της ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ) στην τοπική διοίκηση (νόμος «Καλλικράτη) όπου έχει στόχο:
·        Τη διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, της συγκέντρωσης του κεφαλαίου (ιδιωτικοποιήσεις, χρήση γης, πράσινη ανάπτυξη). Απαγόρευση στο δήμο να αξιοποιήσει ο ίδιος τα περιουσιακά του στοιχεία (ιβάρια, αλυκές κ.λ). Για  πρώτη φορά φέτος για ισοσκελισμό του οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου μας εγγράφεται «εκποίηση ακίνητης περιουσίας» ύψους 1.705.000 ευρώ.
·        Τη μετακύλιση του κόστους λειτουργίας του δήμου στους κατοίκους με ανταποδοτικότητα,τέλη,τροφεία κ.λ.π. (ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση σε σχέση με πέρσι 33% στα ανταποδοτικά τέλη, από 2.356.884,64 το 2010 ,3.286.387,00 για το 2011,  και παροχή υπηρεσιών 10%, από 1.016.863,34 το 2010 σε 1.111.250,00, φόροι και εισφορές 400% ,από 104.575,73 το 2010 σε 405.000,00 για το 2011, δάνειο για ισοσκελισμό προϋπολογισμού 1.455.000 ευρώ).
·        Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του κράτους στους δήμους χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. (προϋπολογίζονται δαπάνες για δημοτική αστυνομία (345.000 ευρώ)      όσες για πολιτισμό, αθλητισμό και κοινωνική πρόνοια μαζί (371.476ευρώ).

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αφού χαρακτήρισε την πολιτική της δημοτικής αρχής σαν άκρως « καλλικρατική» και υποδειγματικά προσαρμοσμένη στις επιταγές του αντιλαϊκού αυτού νόμου- εργαλείου, πολιτική που έχει ως βασικά στοιχεία:
·        Την αποδοχή της υποχρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία
·        Την αποδοχή του απαράδεκτου της παρακράτησης των πόρων που προορίζονταν από την φορολογία για την τοπική διοίκηση.
·        Την ανταποδοτικότητα
·        Την επιπλέον δημοτική φορολόγηση
 έθεσε ζήτημα άμεσης απαίτησης :
 Α. Την  επιστροφή όλου του ποσού που αυθαίρετα έχει παρακρατηθεί χρόνια τώρα από την τοπική διοίκηση και που αντιστοιχεί στο δήμο μας (με βάση τον πληθυσμό του)σε ποσό της τάξης των 40.000.000 ευρώ.
Β. Την επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό (και όχι από επιμέρους φόρους) ώστε οι δήμοι να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους με φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου( 600 δις μόνο οι καταθέσεις Ελλήνων σε Ελβετικές τράπεζες και φυσικά δεν είναι προϊόν εργασίας και μόχθου) και με κριτήριο την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Γ. Την διεκδίκηση  δωρεάν πρόσβασης, χωρίς τοπικά τέλη και φόρους, σε υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, αθλητισμό, πολιτισμό. ( Σήμερα η χρηματοδότηση των δήμων είναι περίπου στο 3,5% του προϋπολογισμού, ποσά ψίχουλα μπροστά στα 97 δις των τραπεζών).

Ακόμη η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πρότεινε:

 Την ελάφρυνση των συνδημοτών μας  (έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση από τον Ιανουάριο)

1)  Κατάργηση των δημοτικών τελών για άνεργους, φτωχούς συνταξιούχους και μισθωτούς, πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα κάτω των 40.000 €

2) Αναλογική μείωση των τελών φωτισμού και καθαριότητας των κατοικιών τουλάχιστον όση είναι και η απώλεια εισοδήματος (30%).

 3) Διαφοροποίηση των τελών που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, με ελάφρυνση των μικρών καταστημάτων. Αντίθετα, αύξηση για τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, υποκαταστήματα αλυσίδων, βιομηχανίες, ξενοδοχεία 4* και 5*, νυχτερινά κέντρα, μεγάλες αποθήκες,

4) Κατάργηση τέλους ακίνητης περιουσίας, και  τέλους παρεπιδημούντων για τα μικρά ξενοδοχεία.
                                                                                                       
                        ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου