Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Δελτίο τύπου της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών


Αποτέλεσμα εικόνας για εικονες για πυροσβεστες

        Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  
                   Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν

    Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .
Τηλ. 6978520351-6974499891-6976860551, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e mail: info@eakp.grΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Λαμβάνοντας γνώση της εκδοθείσας διαταγής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (βλέπε site E.A.K.Π.), με αριθμό πρωτοκόλλου 25224 οικ. Φ.109.14 06-05-2015 και με θέμα «Ανασυγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Π.Δ.170/96 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος», η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει:
  • Την επιλογή της Φυσικής Ηγεσίας, η οποία με την ανοχή της Κυβέρνησης, εξαίρεσε από την παραπάνω επιτροπή τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων.
  • Το γεγονός ότι αποκλείεται η φωνή των εργαζομένων, δείχνει πως τα σχέδια της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας για την κατάρτιση του νέου Π.Δ. για τον Κανονισμό Μεταθέσεων, κινούνται σε αντιδραστική κατεύθυνση και αντίθετη με τα συμφέροντα και τα προβλήματα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το Π.Δ. 93/2014.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει συντάξει ολοκληρωμένο σχέδιο Π.Δ. για τον Κανονισμό Μεταθέσεων (βλέπε site Ε.Α.Κ.Π.), το οποίο έχει κοινοποιήσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς (νέα Πολιτική Ηγεσία, Φυσική Ηγεσία, Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), στη βάση των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Θεωρούμε απαράδεκτη αυτήν την πρακτική για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο έχει άμεση σχέση με την προσωπική και υπηρεσιακή ζωή των υπαλλήλων και καλούμε το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, να πάρει θέση άμεσα και να απαιτήσει την διαπαραταξιακή εκπροσώπηση των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, στις εργασίες της συγκεκριμένης επιτροπής.


Για την Ε.Α.Κ.Π.
η Εκτελεστική Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου