Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας για την αξιολόγηση
Αριθμός 294

16η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων

της 4ης Ιουνίου 2014

------------------------

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου στο Λιμάνι, σήμερα την 4η Ιουνίου 2014, ημέραΤετάρτη και ώρα 14.30 μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό 16/30-5-2014 η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (53) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μπουρδούλης Κωνσταντίνος- Πρόεδρος, 2) Καυκάς Γεώργιος- Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρικοπούλου - Ρούβαλη Μαρία- Αντ/ρχος, 4) Βαφέας Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 5) Γεωργακόπουλος Αχιλλέας- Αντ/ρχος, 6) Λοτσάρης Βασίλειος- Αντ/ρχος, 7) Μανέτας Ιωάννης- Αντ/ρχος, 8) Μασσαράς Θεοχάρης- Αντ/ρχος, 9) Σιγαλός Γεώργιος- Αντ/ρχος, 10) Στανίτσας Χαράλαμπος- Αντ/ρχος, 11) Φίλιας Ανδρέας- Αντ/ρχος, 12) Αϊβαλής Δημήτριος, 13) Γκίκας Παναγιώτης, 14) Δημακόπουλος Φώτιος, 15) Κατσικόπουλος Δημήτριος, 16) Κεραμιδάς Ευστάθιος, 17) Κουρή - Βασιλοπούλου Ήρα - Ειρήνη, 18) Κωστόπουλος Νικόλαος, 19) Λέγκας Χρήστος, 20) Μακρής Νικόλαος, 21) Μαλλιώρης Σταύρος, 22) Μπακαλάρος Χρήστος, 23) Μπινιέρης Γεώργιος, 24) Νικηφορίδης Γεώργιος, 25) Ξυπολιάς Παναγιώτης, 26) Παπαγιαβής Παναγιώτης, 27) Παπαντωνοπούλου Αναστασία, 28) Πατούχας Χρήστος, 29) Πελετίδης Κωνσταντίνος, 30) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή, 31) Σκαρμέας Αλέξιος, 32) Σταματιάδου Μαριάννα, 33) Τζανάκος Νικόλαος, 34) Τρίγγος Κωνσταντίνος, 35) Τσιμπούκης Ιωάννης και 36) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.
Οι κ.κ. Γιαλελής Ιωάννης, Κορδάς Χρήστος και Πολίτης Σπυρίδων, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω από τα πρακτικά.
Η κα Καλεντζώτη Ελένη δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.
Η κα Μανωλοπούλου - Νικολοπούλου Αναστασία- Γραμματέας δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα, χρέη δε Γραμματέως ανέλαβε ο κ. Τρίγγος Κωνσταντίνος.
Οι κ.κ. Βανταράκης Απόστολος, Γκόλφης Χρήστος, Δροσοπούλου - Αραβαντινού Παναγιώτα, Καρκούλιας Χαράλαμπος, Πατρώνη Αθηνά, Τζουραμάνης Ανδρέας, Χαροκόπος Αντώνιος και Χρυσανθακοπούλου Γεωργία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.
Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων.
Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………................
(Διευκρινίζεται ότι έφυγαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος, Σταματιάδου Μαριάννα, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρος Χρήστος, Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, Σκαρμέας Αλέξιος, Γκίκας Παναγιώτης, Κωστόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος και Αϊβαλής Δημήτριος, ενώ ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Γιαλελής Ιωάννης, Κορδάς Χρήστος και Πολίτης Σπυρίδων)
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, προτάσσει και εισάγει το υπ’ αριθ. 45 θέμα της ημερήσιας διατάξεως: «Απόφαση της Κυβέρνησης για την αξιολόγηση των δημοτικών υπαλλήλων» (προφορικό θέμα,εισηγητής οκ. Δήμαρχος).
Το Σώμα, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωπο του Δ.Σ. των εργαζομένων και τους λοιπούς ομιλητές δημοτικούς συμβούλους.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τελικά, μετά από όλα τα παραπάνω, με τη διευκρίνιση ότι στη συνεδρίαση επανήλθαν οι κ.κ. Γκίκας Παναγιώτης, Αϊβαλής Δημήτριος, Καυκάς Γεώργιος, Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαλελής Ιωάννης, Κορδάς Χρήστος, Μαλιώρης Σταύρος, Ξυπολιάς Παναγιώτης, Μακρής Νικόλαος, Κατσικόπουλος Δημήτριος, Μπινιέρης Γεώργιος και Πολίτης Σπυρίδων και αφού ο κ. Παπαγιαβής Παναγιώτης ψήφισε«κατά»,το Σώμα,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την πρόταση του κ. Δημάρχου, όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πάτρας», ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας στο πλαίσιο του αγώνα του για εξασφάλιση μόνιμης σταθερής εργασίας, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους, ανεξαιρέτως, τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα:
1. Καταγγέλλει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της Κυβέρνησης, που προωθούν νόμους, που σχεδιάζονται για τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.
2. Καταγγέλλει και απαιτεί την άμεση απόσυρση του Ν.4250/2014.
3. Δίδει εντολή στον Δήμαρχο και στους υπηρεσιακούς παράγοντες να μην εφαρμόσουν το σχετικό νόμο.
4. Απαιτεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απόσυρση του Νόμου.
5. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο.»

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματεύων

Κ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΛΗΣ                               Κ. ΤΡΙΓΓΟΣ

Τα Μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου