Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ "ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ "ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

                                                        ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ- ΟΙΝΙΑΔΩΝ

                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31/1/2011 είχαμε μια πρώτη εικόνα για το πώς εννοεί η νέα δημοτική αρχή την αλλαγή πορείας του δήμου.
1.Σε ότι αφορά στον έλεγχο της διαχείρισης των προηγούμενων δημοτικών αρχών:
Α. Θέμα : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ,αποπεράτωση δημοτικού πάρκου ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ»
Στοιχεία: Έργο ύψους 280.000 ευρώ, ανάδοχοι Σοφιανός Δημήτρης & Φούντα- Κρικοχωρίτη Μαρία, επιτροπή παραλαβής η επιτροπή της προηγούμενης δημοτικής αρχής και ανυπόγραφη η παραλαβή από μέρους του μέλους της αιρετού δημοτικού συμβούλου κ.Μαντζουράτου Ανδρέα.
Το έργο προτείνεται από την πλειοψηφία να γίνει αποδεκτό με το σκεπτικό ότι είναι απόφαση ψηφισμένη από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και ότι η πλειοψηφία εμπιστεύεται την υπηρεσία (αφού την υπογράφουν οι μηχανικοί της) , όπως και ψηφίζεται.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ όχι μόνο καταψήφισε αλλά και επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο είχε απασχολήσει αρκετές φορές το προηγούμενο Δ.Σ , όχι τυχαία, και την υποχρέωση συγκεκριμένου ελέγχου με επιμετρήσεις από την τωρινή δημοτική αρχή.
Β. Θέμα: « Ορισμός ορκωτών λογιστών για τη λύση της επιχείρησης Δημοτικών Αλυκών Τουρλίδας»
Στοιχεία: Η επιχείρηση διαλύθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή , γιατί έτσι προέβλεπε ο νόμος χωρίς ωστόσο να προτείνεται ποια ακριβώς η συνέχειά της. Είναι υπερχρεωμένη. Έχουν διατυπωθεί, εκτός των άλλων , και εντός δημοτικού συμβουλίου και από πολλούς, πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο και την αδιαφάνεια διαχείρισης της συγκεκριμένης περιουσίας του δήμου, διαχρονικά.
Η πλειοψηφία προχώρησε στον ορισμό ορκωτών λογιστών( παρότι ειπώθηκε από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης ότι ό ορισμός τους θα συγκαλύψει ευθύνες παρά θα αποκαλύψει) και δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα σε επόμενο Δ.Σ.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πρότεινε να γίνει πρώτα η παραλαβή -παράδοση της επιχείρησης για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να διαφανούν όλες οι πιθανές ευθύνες. Έχει διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση και θα επανέλθει εξειδικεύοντάς την.
2. Εργασιακές σχέσεις εργαζομένων στο δήμο.
Α. « Πρόσληψη προσωπικού διαρκείας δύο μηνών».
Β. «Πρόσληψη προσωπικού διαρκείας οκτώ μηνών».
Γ. «Αλλαγή ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας και καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου».
Δ. Απουσία θέσεων για τις μετατάξεις υπαλλήλων
Πλήρη ευθυγράμμιση με τους αντεργατικούς νόμους για πρόσληψη εργαζομένων με ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας και υπερβάλλον ζήλος και αντεργατική πρωτοπορία για καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έθεσε το ζήτημα σεβασμού των εργαζομένων και της εργασίας. Θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εργαζόμενοι των δύο και οκτώ μηνών ,όμως πιο τραγικό (σχετικός νόμος δίνει το δικαίωμα αν θέλει ο εργοδότης , δεν τον υποχρεώνει) και δηλωτικό του τι θα επακολουθήσει είναι η εγκαινίαση του κρεματορίου του διακεκομμένου ωραρίου. Κάλεσε τη δημοτική αρχή να καταρτίσει οργανόγραμμα που θα παίρνει υπόψη του όλες τις αρμοδιότητες του δήμου και τους εργαζόμενους που απαιτούνται, αφού καλύψει τις θέσεις εργασίας με τους ήδη εργαζόμενους στο δήμο ,τις συμπληρώσει με τους πιθανά μεταταγμένους εθελοντικά εργαζόμενους και απομένουν και άλλες θέσεις κενές ,να προσλάβει εργαζόμενους μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 3/2/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου