Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

O Θόδωρος Μαργαρίτης για τις εκλογές των επιτροπών του δήμου Μεσολογγίου
Με δήλωσή του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Μεσολογγίου,
Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρεται στο ζήτημα που προέκυψε με την ακύρωση 
της διαδικασίας για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Μεσολογγίου.
Ο κ. Μαργαρίτης τονίζει ότι από την πλευρά του υπουργείου έχουν ληφθεί 
λανθασμένες αποφάσεις για τον τρόπο εκλογής των μελών των επιτροπών 
αυτών και θεωρεί ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα.
Σημειώνεται ότι κατά την εκλογή των μελών των δυο επιτροπών στις 2/1 
ο πρόεδρος του ΔΣ Μεσολογγίου μετά και τη θετική γνώμη του δημάρχου 
είχε κάνει δεκτή την πρόταση του κ. Μαργαρίτη για διαφοροποίηση του 
τρόπου της εκλογής των μελών των επιτροπών σε σχέση με τις οδηγίες 
του υπουργείου με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η διαδικασία και να γίνει 
επαναληπτική την περασμένη Κυριακή.
Στη δήλωσή του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» τονίζει:
«Σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα που αφήνουν διάφορες αιχμές και 
διασπείρουν τουλάχιστον ανακριβείς πληροφορίες όσον αφορά στην εκλογή 
επιτροπών οικονομικών και ποιότητας ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 2/1/2011 έγινε η εκλογή προεδρείου
του Δ.Σ και εκλογή μελών για τις δύο επιτροπές(οικονομικών και ποιότητας
ζωής).
Ο νόμος ( «Καλλικράτης» ) ορίζει για το δήμο μας ότι οι επιτροπές αυτές 
αποτελούνται από εννέα άτομα , τον πρόεδρο που ορίζει ο Δήμαρχος, 
πέντε μέλη που εκλέγονται από την πλειοψηφία και τρία μέλη 
που εκλέγονται από την μειοψηφία, όπως και πέντε αναπληρωματικά
(3 της πλειοψηφίας / 2 της μειοψηφίας).
Ο πρόεδρος ζήτησε η εκλογή να γίνει με βάση μια ερμηνευτική 
εγκύκλιο του νόμου που προέβλεπε λεπτομερή διαδικασία εκλογής 
υποψηφίων ( μυστική ή φανερή εκλογή ανάμεσα στην πλειοψηφία και το 
ίδιο για την μειοψηφία).
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Θ. Μαργαρίτης) έθεσε το πολιτικό ζήτημα που 
δημιουργούσε η εγκύκλιος, ότι ήταν πιο περιοριστική από τον νόμο και 
θεωρούσε την μειοψηφία σαν μια ομοιογενή ομάδα (που κάθε άλλο είναι 
τουλάχιστον όσον μας αφορά) και ουσιαστικά αφαιρούσε ακόμη και το 
δικαίωμα υποψηφιότητας στις μικρότερες δυνάμεις της μειοψηφίας και 
κάλεσε το Δ.Σ σαν κυρίαρχο όργανο να αποφασίσει τον τρόπο εκλογής 
με βάσει το νόμο και μόνο. Πράγμα που έγινε δεκτό ομόφωνα 
(έπειτα από παρέμβαση και του δημάρχου) και προχωρήσαμε στις εκλογές 
των δύο επιτροπών.
Η Περιφέρεια ,αυστηρός θεματοφύλακας των νόμων, ακύρωσε την
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ (που ήταν σύννομη , όχι όμως σύμφωνη 
με τον τύπο της εγκυκλίου).
Στο νέο Δ.Σ που έγινε για το ίδιο θέμα η Λ.Σ. δια του Θ.Μαργαρίτη
(μετά από αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Δ.Σ που δεν ήθελε να δώσει 
το λόγο) έκανε την ακόλουθη δήλωση:
« Κατά τη γνώμη μας, εγείρεται πελώριο πολιτικό ζήτημα. Η κεντρική 
διοίκηση ακυρώνει την πρώτη πράξη του αιρετού αυτού σώματος 
(Δ.Σ δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου) με την αιτιολογία, ότι το σώμα 
έκανε δεκτές υποψηφιότητες για τις δημοτικές επιτροπές (οικονομικών
και ποιότητας ζωής) από όλες τις παρατάξεις μειοψηφίας, ερμηνεύοντας 
το νόμο και μη συμμορφούμενο σε σχετική εγκύκλιο του 
υπουργείου που καθόριζε λεπτομερώς τη διαδικασία εκλογής.
Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι άκρως προσβλητική για 
το σώμα και για τον καθένα μας χωριστά, ενδεικτική για το πώς 
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την τοπική αιρετή διοίκηση αφού καταργεί
αποφάσεις για επουσιώδη ,αλλά τυπικής δημοκρατίας ζητήματα 
και προδικάζει τι θα επακολουθήσει για τις αποφάσεις που θα είναι
ουσιαστικές και θα έρχονται σε αντίθεση με την ουσία των κυβερνη-
τικών επιλογών.
Καλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να απορρίψουν την 
ακύρωση και να εμείνουμε στην πρώτη ομόφωνη απόφασή μας».
Πρόταση που στήριξε μόνο ο κ. Μπρούμας του ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ, οι υπόλοιποι όχι.
Η ψηφοφορία επαναλήφτηκε και φυσικά εκλέχτηκαν οι ίδιοι που 
ίχαν εκλεγεί και με την πρώτη άκυρη (κατά την Περιφέρεια )
ψηφοφορία .»

πηγή:Messologgi news

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου